W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 290715
Dane podstawowe 146920
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 97442
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 78324
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 45688
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 40469
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 36211
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 34233
Rejestry 30571
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 28018
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 25740
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 22114
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 21764
Kierownictwo Starostwa 18402
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 17006
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 16205
Konta bankowe 15521
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 15420
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 15048
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 14911
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 14818
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 14771
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 14609
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12822
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 11960
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 11427
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 9895
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 8527
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 8182
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 8067
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 7178
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7051
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 6522
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 6447
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6038
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5671
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 5590
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II i kat. III (BT-5) 5314
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 4954
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4932
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4927
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4797
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 4328
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 4326
Aktualności 4184
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4182
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3907
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 3753
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 3700
ZP.272.15.2015 3595
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 51318
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 4697
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3616
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3144
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2928
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2897
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2874
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2621
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2516
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2497
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2435
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2131
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2051
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2026
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1965
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1950
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1938
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1899
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1839
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1831
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1827
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1822
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1806
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1668
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1660
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1635
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1634
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1626
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1619
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1618
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1617
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1604
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1600
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1562
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1561
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1560
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1535
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1512
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1509
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1503
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1493
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1476
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1472
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1453
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1451
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1421
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1415
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1396
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1371
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1357
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 43875
Na żywo 6921
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 5652
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4829
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3984
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 3377
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3191
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 3034
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2580
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2480
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2404
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2192
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2181
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2141
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2125
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2106
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1957
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1902
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1880
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1846
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1801
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1799
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1786
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1783
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1763
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1687
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1684
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1598
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1580
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1575
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1566
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1564
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1556
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1536
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1529
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1528
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1482
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1468
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1457
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1447
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1431
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1418
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1418
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1402
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1373
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1364
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1362
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1357
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1330
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1256
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 34318
NOWE WZORY UPROSZCZONEJ OFERTY I UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA 5899
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4111
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3883
Pomoc publiczna 3682
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3650
Budżet Powiatu 3405
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 3011
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2981
Ptasia grypa 2951
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2896
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2896
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2663
Gmina Skoczów 2658
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2650
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2648
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2578
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2554
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2493
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2477
Gmina Brenna 2445
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2432
Gmina Wisła 2412
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2392
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2390
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2332
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2327
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2283
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2274
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2269
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2261
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2194
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2185
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2181
Przebieg wykonania budżetu 2181
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2167
APEL Wojewody Śląskiego 2157
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2150
Konkurs ofert na rok 2009 2112
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2093
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2075
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2067
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2066
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 2049
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 2020
Poradnik na wypadek powodzi 2019
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2001
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2000
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1998
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1992
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 52904