W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 342288
Dane podstawowe 171696
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 108492
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 96348
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 56473
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 48425
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 45959
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 40924
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 36199
Rejestry 33915
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 33697
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 26836
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 24268
Kierownictwo Starostwa 23542
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 23538
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 20664
Konta bankowe 20466
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 19897
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 19657
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 18423
Wzór wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 17324
Podstawowe Dane 16705
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 16547
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 16348
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 15202
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13406
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 13330
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię posiadanych działek (WG-6) 11868
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 11687
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 10395
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 9983
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 8854
Klauzula informacyjna 8056
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5) 7776
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7741
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 7605
Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 7360
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (WKR-15) 7240
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6680
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 6335
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 6265
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 5817
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 5807
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 5795
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 5660
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 5556
Aktualności 4866
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 4839
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4771
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 4593
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 72222
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 5926
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3798
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3309
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3290
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2723
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2683
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2572
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 2380
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2380
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2324
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2276
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 2217
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 2158
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2148
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 2081
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2024
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1987
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1971
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1950
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1891
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1845
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1831
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1824
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1807
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1769
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1767
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1760
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1755
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1753
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1735
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1732
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1711
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1709
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1700
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1695
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1682
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1682
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1661
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1644
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1637
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1620
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1574
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1571
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1529
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1518
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1511
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1483
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1433
Zarządzenie nr WO.120.37.2014 1407
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 58109
Na żywo 8643
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3358
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2775
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2650
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2611
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2565
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2388
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2334
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2320
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2263
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 2155
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2035
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 2028
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 2013
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1998
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1974
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1955
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1950
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1905
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1824
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1823
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1743
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1736
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1733
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1733
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1717
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1711
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1708
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1690
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1673
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1666
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1629
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1595
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1587
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1576
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1574
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1568
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1548
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1535
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1510
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1509
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1472
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1455
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1408
powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie na kadencję 2012-2016 1328
ustalenia zasad, na podstawie których radnym powiatu cieszyńskiego przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych 1275
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1232
Projekt uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów, źródeł tych dochodów oraz ich przeznaczenia 1185
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 1162
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 61237
Wykaz szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 5967
Statut Powiatu Cieszyńskiego 5073
Budżet Powiatu 4470
Gmina Skoczów 3841
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3811
Ptasia grypa 3583
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 3462
Gmina Wisła 3442
Gmina Brenna 3396
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 3348
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2870
Gmina Cieszyn 2832
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 2751
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2457
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2444
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2428
APEL Wojewody Śląskiego 2379
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2377
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2375
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2357
Przebieg wykonania budżetu 2332
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2265
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2250
Gmina Hażlach 2235
Gmina Strumień 2218
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2217
Gmina Ustroń 2187
Poradnik na wypadek powodzi 2183
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2170
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 2157
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2138
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 2133
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 2111
Gmina Goleszów 2105
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 2072
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 2031
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 2014
Gmina Zebrzydowice 2008
Profil Społeczno-Gospodarczy 1940
Gmina Dębowiec 1936
Wyniki otwartych konkursów ofert 2018 1873
Wyniki otwartych konkursów ofert 2016 1832
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1827
Gmina Chybie 1758
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1734
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2018 1659
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2012 r. 1614
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2013 r. 1604
Gmina Istebna 1583
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 62584