W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 310761
Dane podstawowe 155294
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 103397
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 84067
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 49440
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 43210
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 39740
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 36440
Rejestry 31649
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 29806
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 28808
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 23621
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 23145
Kierownictwo Starostwa 19781
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 18131
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 17373
Konta bankowe 17072
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 17043
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 17037
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 16660
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 16052
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 15502
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 15434
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13032
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 12708
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 12458
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 10903
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 9488
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 8816
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 8815
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 7801
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7362
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 6891
Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 6830
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5) 6537
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6295
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 6106
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5920
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 5483
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 5250
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 5133
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 5125
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 4970
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 4728
Aktualności 4426
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4423
Podstawowe Dane 4258
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 4084
Klauzula informacyjna 4043
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 4036
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 58454
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 5157
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3665
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3210
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3082
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2939
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2686
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2594
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2574
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2484
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2222
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2176
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2135
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 2046
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2029
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 2026
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1989
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1985
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1880
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1879
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1865
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1861
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1751
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1723
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1714
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1689
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1684
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1668
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1664
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1660
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1658
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1651
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1616
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1612
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1611
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1601
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1589
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1579
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1570
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1565
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1545
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1545
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1530
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1510
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1476
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1474
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1426
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1422
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1410
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1368
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 47842
Na żywo 7465
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 6018
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4894
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 4342
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 3947
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3241
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 3101
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2658
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2533
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2465
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2328
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2248
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2210
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2194
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2166
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 2017
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1954
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1938
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1920
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1874
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1870
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1859
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1858
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1806
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1732
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1725
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1641
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1631
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1630
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1628
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1624
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1614
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1610
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1587
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1575
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1560
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1522
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1499
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1494
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1489
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1470
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1460
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1460
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1454
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1427
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1417
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1395
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1364
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1306
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 36914
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4311
Wykaz szkół i placówek niepublicznych 4036
Pomoc publiczna 3897
Budżet Powiatu 3812
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3707
Ptasia grypa 3350
Gmina Skoczów 3129
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2913
Gmina Wisła 2908
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2897
Gmina Brenna 2869
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2741
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2348
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2341
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2276
APEL Wojewody Śląskiego 2256
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2252
Przebieg wykonania budżetu 2239
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2232
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2230
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2159
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2136
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2124
Poradnik na wypadek powodzi 2078
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2064
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 2048
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2046
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 2037
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 2003
Gmina Cieszyn 1992
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1960
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1913
Gmina Strumień 1906
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1900
Gmina Hażlach 1806
Profil Społeczno-Gospodarczy 1792
Gmina Goleszów 1790
Wyniki otwartych konkursów ofert 2018 1757
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1739
Gmina Dębowiec 1737
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1734
Gmina Ustroń 1727
Wyniki otwartych konkursów ofert 2016 1715
Gmina Zebrzydowice 1665
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1628
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2018 1566
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2012 r. 1504
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2013 r. 1495
Gmina Chybie 1430
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 56019