W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 336121
Dane podstawowe 167290
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 107546
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 93398
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 55027
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 47324
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 44481
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 39536
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 34627
Rejestry 33382
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 32754
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 26026
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 24071
Kierownictwo Starostwa 21956
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 21835
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 19974
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 19505
Konta bankowe 19440
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 18872
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 18112
Wzór wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 17029
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 16271
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 16130
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 14584
Podstawowe Dane 13937
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13289
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 13175
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię posiadanych działek (WG-6) 11752
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 11317
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 10045
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 9738
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 8584
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7671
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5) 7585
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 7463
Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 7234
Klauzula informacyjna 7219
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (WKR-15) 6936
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6576
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 6180
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 6147
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 5665
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 5654
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 5605
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 5594
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 5393
Aktualności 4748
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4644
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 4612
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 4500
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 68357
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 5777
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3772
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3289
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3240
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2696
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2658
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2553
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2352
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 2324
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2303
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2243
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 2161
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 2134
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2120
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 2058
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1992
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1959
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1949
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1929
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1864
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1814
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1803
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1801
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1781
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1743
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1737
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1734
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1732
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1728
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1708
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1704
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1689
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1685
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1671
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1667
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1660
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1657
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1640
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1623
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1616
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1598
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1552
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1549
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1504
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1497
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1491
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1455
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1404
Zarządzenie nr WO.120.37.2014 1379
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 53593
Na żywo 8049
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 5445
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 5032
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 5009
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3332
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2754
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2619
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2547
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2485
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2354
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2313
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2294
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2241
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 2115
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 2014
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 2008
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1994
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1980
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1954
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1933
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1929
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1887
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1804
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1804
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1724
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1710
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1708
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1707
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1698
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1692
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1692
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1672
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1653
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1646
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1603
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1572
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1566
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1557
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1550
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1546
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1527
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1515
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1493
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1489
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1451
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1435
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1386
Wybory Samorządowe 2024 r. 1339
powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie na kadencję 2012-2016 1302
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 49305
Wykaz szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 5514
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4784
Budżet Powiatu 4257
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3785
Gmina Skoczów 3697
Ptasia grypa 3548
Gmina Wisła 3336
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 3315
Gmina Brenna 3284
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 3238
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2842
Gmina Cieszyn 2603
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 2453
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2434
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2419
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2404
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2357
APEL Wojewody Śląskiego 2352
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2344
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2328
Przebieg wykonania budżetu 2310
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2243
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2223
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2195
Gmina Strumień 2172
Poradnik na wypadek powodzi 2156
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2147
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 2132
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2114
Gmina Hażlach 2112
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 2112
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 2086
Gmina Ustroń 2083
Gmina Goleszów 2061
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 2053
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 2010
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1993
Gmina Zebrzydowice 1938
Profil Społeczno-Gospodarczy 1904
Gmina Dębowiec 1889
Wyniki otwartych konkursów ofert 2018 1854
Wyniki otwartych konkursów ofert 2016 1810
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1808
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1710
Gmina Chybie 1666
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2018 1639
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2012 r. 1595
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2013 r. 1583
Gmina Istebna 1524
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 60772