W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 326309
Dane podstawowe 160847
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 105999
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 89590
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 52700
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 45456
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 42439
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 38081
Rejestry 32503
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 32378
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 31495
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 25037
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 23695
Kierownictwo Starostwa 20692
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 19667
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 18831
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 18684
Konta bankowe 18155
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 17721
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 17706
Wzór wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 16590
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 15898
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, znaków legalizacyjnych, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 15833
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 13775
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 13183
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 12839
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 10563
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 9461
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 9341
Podstawowe Dane 9226
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 8165
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 7541
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 7191
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. I i kat. II (BT-5) 7163
Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu do 9 osób. Wydanie, zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. 7037
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (WKR-15) 6647
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 6442
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 6074
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 5824
Klauzula informacyjna 5688
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 5446
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 5398
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 5376
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 5359
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 5053
Aktualności 4557
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 4532
Wydanie karty wędkarskiej lub karty łowiectwa podwodnego uprawniającej do amatorskiego połowu ryb (WS.R-3) 4361
Rejestracja dziennika budowy (PB-11) 4322
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 4162
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 63103
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 5500
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3705
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3242
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3150
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2993
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2639
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2608
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2518
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 2289
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2259
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 2188
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 2133
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2077
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 2077
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 2050
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 2019
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1917
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1913
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1906
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1890
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1795
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1754
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1752
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1732
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1729
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1695
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1694
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1692
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1692
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1691
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1657
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1649
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1644
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1640
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1623
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1620
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1609
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1599
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1598
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1574
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1573
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1548
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1512
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1508
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1457
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1450
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1445
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1407
15/09 w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego oraz ich zastępców. Utraciło moc przez WO.120.3.2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. 1367
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 50301
Na żywo 7721
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 6283
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4962
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 4659
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 4383
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3280
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 3139
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2705
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2575
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2504
Nagrania Sesji Rady Powiatu 2394
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2278
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 2274
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2252
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2203
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 2060
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1985
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1971
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1954
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1940
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1912
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1897
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1893
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1846
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1764
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1760
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1675
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1674
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1668
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1662
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1659
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1655
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1648
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1630
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1606
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1605
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1564
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1533
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1530
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1517
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1506
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1497
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1494
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1480
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1460
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1454
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1421
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1399
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1343
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 38693
Wykaz szkół i placówek niepublicznych oraz szkół i placówek publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jst 4816
Statut Powiatu Cieszyńskiego 4502
Budżet Powiatu 3990
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3740
Gmina Skoczów 3535
Ptasia grypa 3474
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 3119
Gmina Wisła 3118
Gmina Brenna 3113
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 3057
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2776
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2385
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2373
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2335
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2299
APEL Wojewody Śląskiego 2297
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 2278
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2275
Przebieg wykonania budżetu 2274
Gmina Cieszyn 2217
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 2197
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 2178
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 2155
Poradnik na wypadek powodzi 2108
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 2104
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 2084
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 2078
Gmina Strumień 2071
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 2067
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 2039
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1991
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1957
Gmina Hażlach 1952
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1940
Gmina Goleszów 1937
Gmina Ustroń 1883
Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 1870
Profil Społeczno-Gospodarczy 1845
Gmina Zebrzydowice 1831
Gmina Dębowiec 1823
Wyniki otwartych konkursów ofert 2018 1800
Wniosek - pozwolenie wodnoprawne 1768
Wyniki otwartych konkursów ofert 2016 1752
Informacja o stanie mienia Powiatu Cieszyńskiego 31.01.2011r. 1665
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2018 1598
Gmina Chybie 1556
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2012 r. 1543
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2013 r. 1531
Gmina Istebna 1437
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 58182