W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 265562
Dane podstawowe 136052
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 89970
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 72767
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 39979
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 35410
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 30546
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 29333
Rejestry 29105
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (PB-1) 24532
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 22951
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 20359
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-2) 19157
Kierownictwo Starostwa 16530
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 15073
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 15068
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-5) 14007
Konta bankowe 13422
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 13406
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 13390
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 13342
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12391
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 12343
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 12175
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 10988
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 10093
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 8478
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 7208
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 7079
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 7079
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 6469
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 6356
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 6006
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 5663
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 5498
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 5222
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 4521
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej 4463
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 4426
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4396
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-2A) 4113
Wydanie zezwolenia na przejazdy pojazdu nienormatywnego kat. II i kat. III (BT-5) 3976
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 3785
Aktualności 3754
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-18) 3718
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 3604
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3551
ZP.272.15.2015 3482
ZP.272.3.2018 3286
ZP.272.26.2018 3277
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 43365
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 4101
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3537
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 3047
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2788
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2721
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2602
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2485
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2443
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2354
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2166
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 2052
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1905
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1883
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1874
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1846
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1823
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1756
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1756
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1747
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1716
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1713
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1709
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1566
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1558
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1545
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1540
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1533
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1526
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1515
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1493
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1472
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1460
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1455
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1452
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1446
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1431
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1404
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1402
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1390
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1387
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1373
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1362
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1347
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1333
32/10 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku trwałego 1318
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1318
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1297
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1285
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1275
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 39200
Na żywo 6181
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 5050
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4699
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3607
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3092
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2901
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 2729
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2501
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2416
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2307
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 2040
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 2029
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 2007
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1973
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1918
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1857
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1833
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1808
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1775
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1719
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1697
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1685
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1668
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1663
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1626
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1603
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1517
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1496
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1494
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1494
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1487
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1467
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1451
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1429
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1402
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1383
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1381
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1374
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1371
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1343
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1342
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1316
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1312
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1300
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1297
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1285
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1285
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1270
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1164
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 30991
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3847
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3531
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3515
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3495
Pomoc publiczna 3338
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2898
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2812
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2809
NOWE WZORY UPROSZCZONEJ OFERTY I UPROSZCZONEGO SPRAWOZDANIA 2808
Ptasia grypa 2804
Budżet Powiatu 2705
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2579
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2561
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2509
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2415
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2405
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2398
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2367
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2307
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2307
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2254
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2247
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2196
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2187
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2185
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2162
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2102
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2095
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2091
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2089
Przebieg wykonania budżetu 2058
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 2056
APEL Wojewody Śląskiego 2046
Konkurs ofert na rok 2009 2023
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 2012
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1999
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1986
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1974
Gmina Wisła 1960
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1950
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1948
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1930
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1922
Poradnik na wypadek powodzi 1921
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1917
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1914
Gmina Skoczów 1911
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1907
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1904
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 48305