W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Statystyki oglądalności BIP od dnia 01.04.2015

Statystyki strony Starostwo Powiatowe
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Wydziały 236359
Dane podstawowe 123626
Zmiana danych w dowodzie rejestracyjnym lub wymiana dowodu rejestracyjnego (WKR-08) 77810
Rejestracja pojazdu uprzednio zarejestrowanego w kraju (WKR-02) 64754
Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1) 31958
Zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu (WKR-09) 26977
Rejestry 26845
Sprawdzanie możliwości odbioru dowodu rejestracyjnego 25696
Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę (PKK) (WKP-1a) 22215
Pozwolenie na budowę, zmiana pozwolenia na budowę (B-1) 20429
Wydanie wtórnika i wymiana prawa jazdy (WKP-2) 19442
Sprawdzanie możliwości odbioru prawa jazdy (WKP-7) 18487
Zgłoszenie zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych (PB-6) 15044
Kierownictwo Starostwa 14867
Rejestracja pojazdu sprowadzonego z zagranicy (WKR-03) 13830
Rozkłady Jazdy Autobusów (BT-0) 12843
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) 12549
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 12078
Wydanie wtórników: dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, nalepek, tablic rejestracyjnych (WKR-07) 11822
Konta bankowe 11442
Wyrejestrowanie pojazdu (złomowanie, kradzież, trwała udokumentowana utrata, wywóz za granicę) (WKR-05) 11080
Wzór nowego wniosku na prawo jazdy (WKP-6) 10659
WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW W POWIECIE CIESZYŃSKIM 10032
Aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków (WG-4) 9673
Uzyskanie prawa jazdy określonej kategorii (WKP-3) 9458
Rejestracja nowego pojazdu (WKR-01) 9074
Schemat organizacyjny 6934
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6) 6861
Uzyskanie uprawnień instruktora nauki jazdy wpis do ewidencji i wydanie legitymacji (WKP-5) 6254
Wydanie decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej (WS.R-1) 6040
Informacje uzupełniające do wniosków (B-4) 5668
Koordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu (WG-3) 5469
Wydawanie i zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób i pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja) (BT-1) 5456
Wydanie zaświadczenia o objęciu działki uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (WS.L-7) 5210
Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2) 4735
1. PODSTAWY PRAWNE DO SPRAW REFERATU REJESTRACJI POJAZDÓW 4693
Skierowanie do kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży (WE-3) 4584
Kodeks etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 4008
Postępowanie o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (WE-1) 3943
Rejestr ośrodków szkolenia kierowców / Analiza zdawalności na prawo jazdy 3932
ZP.272.15.2015 3390
Wydanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (BT-1a) 3353
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) 3235
DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-1) 3210
ZP.272.3.2018 3194
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego (PB-7) 3151
ZP.272.26.2018 3141
Zatwierdzenie projektu stałej lub czasowej organizacji ruchu oraz ich zmiany (BT-6) 3100
Aktualności 3010
Dotowanie niepublicznych szkół i placówek (WE-6) 2983
Statystyki strony Zarząd Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Zarząd Powiatu 35850
44/09 w sprawie postępowania z korespondencją i dokumentami oznaczonymi klauzulą "tajemnica skarbowa" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 3677
wprowadzenia regulaminu wykonywania kontroli zewnętrznej w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez Powiat Cieszyński 3483
Zarządzenie nr WO.120.36.2015 2978
Zarządzenie nr WO.120.37.2019 2645
Zarządzenie nr WO.120.031.2020 2471
02/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2441
przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego 2399
32/09 w sprawie Centralnego Rejestru Umów 2368
WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 2292
03/10 w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Cieszynie 2064
WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją 1998
19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R. 1814
21/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1801
WO.120.02.2011 w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz zasad jej koordynacji 1765
36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia) 1762
28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1751
179/ZP/V/15 w sprawie zatwierdzenia diagnozy zapotrzebowania szkoły i uczniów Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle na dodatkowe zajęcia w celu realizacji projektu „Edukacja szansą na lepsze jutro” 1709
WO.120.01.2011 w spr. ustalenia wysokości stawki czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa w Cieszynie 1699
WO.120.07.2011 w sprawie procedury aktualizacji Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu cieszyńskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 1695
przyjęcia Zasad dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osób z terenu Powiatu Cieszyńskiego 1645
09/10 w sprawie powołania Zespołu Projektowego 1636
03/09 w sprawie sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego 1571
14/09 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie 1521
WO.120.36.2012 w sprawie opracowania planu przygotowań podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa 1492
38/09 w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1485
13/10 w sprawie przygotowania powiatowego, dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego pt. "IMPERIUM 2010" 1464
18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie 1461
43/09 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej, odzieżą i obuwiem roboczym w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1459
WO.120.40.2012 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 1433
Zarządzenie nr WO.120.34.2014 1432
WO.120.22.2012 w sprawie opracowania planów obrony cywilnej powiatu, gmin oraz zasad planowania przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej przez instytucje państwowe, przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne 1429
Zarządzenie nr WO.120.17.2015 1410
WO.120.23.2011 w sprawie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Cieszynie 1383
WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie" 1375
WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu 1371
WO.120.20.2012 w sprawie zasad tworzenia aktów prawnych podlegających ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zasad ich przekazywania do ogłoszenia oraz zasad tworzenia innych aktów prawnych 1353
11/10 w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego 1344
Zarządzenie nr WO.120.035.2019 1330
WO.120.20.2013 w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz dokumentów związanych z zabezpieczeniem i ochroną informacji niejawnych 1329
Uchwała nr 508/ZP/VI/20 1328
17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej 1327
07/10 w sprawie dni wolnych od pracy w 2010r. 1300
768/ZP/V/17 w sprawie ogłoszenia konkursów ofert, przedmiotem których jest wspieranie zadań publicznych Powiatu Cieszyńskiego, realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty w 2018r. 1296
29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie 1263
34/09 w sprawie powołania komisji przetargowej 1250
WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej 1245
WO.120.33.2011 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 1228
05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane 1226
WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy 1223
Statystyki strony Rada Powiatu
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Rada Powiatu 34358
Na żywo 5466
Wybory Samorządowe 2018 - Wyniki 4624
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego V kadencji 2014-2018 4602
Składy osobowe komisji Rady Powiatu Cieszyńskiego VI kadencji 2018-2023 3280
Plan pracy Rady Powiatu - 2011r. 3042
Dyżury Powiatowej Komisji Wyborczej w Cieszynie 2853
Projekt uchwały budżetowej na 2011 r. - ( zawierający autopoprawki Zarządu Powiatu) 2452
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych i innych niepublicznych placówek ośw 2357
Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie. 2217
Skład Rady Powiatu Cieszyńskiego VI Kadencji 2175
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie 1996
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1985
Plan pracy Rady Powiatu na 2012 r. 1945
XXIX/184/17 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/159/16 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2017 roku 1855
Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku położonym w Cieszynie, przy ul. Kraszewskiego 11a oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty 1792
Transmisja sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego 1787
Nagrania Sesji Rady Powiatu 1751
Projekt uchwały w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i innych niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie powiatu cieszyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 1740
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych 1736
Projekt - Uchwała Budżetowa na 2012 rok 1667
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1633
Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach 1616
Projet uchwały w sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego „Zaolzianka” w Istebnej 1616
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie 1570
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu. 1558
Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Zawodowych w Skoczowie 1556
Projekt uchwały budżetowej na 2013 r. 1455
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1450
XV/97/15 w sprawie zmiany uchwały nr XIII/80/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 1449
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego na lata 2011–2021 1439
Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010 1423
Plan pracy Rady Powiatu na rok 2014 1409
Projekt uchwały Budżetowej na 2010 r. 1405
Projekt uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2011 roku 1384
Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego 1346
Projekt uchwały w sprawie: Programu Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011. 1331
Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji z przeznaczeniem na nagrodę za osiągnięcia w służbie. 1330
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu. 1321
Plan Pracy Rady Powiatu na rok 2013 r. 1308
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na wniosek Aptek Miasta Ustronia 1298
Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie 1292
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dzied 1261
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej 1261
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia odpowiedzi na skargę Pana Romualda Cieślara na Zarząd Powiatu 1256
Projekt uchwały w powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Powiatu Cieszyńskiego sprawie 1248
Projekt uchwały w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego, w dziedz 1248
Protkół z IX Sesji Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 25 sierpnia 2015 r. 1240
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8, objętej KW BB1C/00078598/3 Sądu Rejonowego w Cieszynie 1229
Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu powiatu 1128
Statystyki strony Powiat Cieszyński
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Powiat Cieszyński 28047
Statut Powiatu Cieszyńskiego 3616
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2010 rok 3459
Ogłoszenie wyników naboru partnerów do realizacji w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w ramach Priorytetu IX PO KL 3434
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Cieszyńskiego 3209
Pomoc publiczna 3063
konkurs ofert na zadania publiczne powiatu cieszyńskiego realizowane przez organizacje pozarządowe 2842
Wykaz przyznanych dotacji na zadania realizowane w II – IV kwartałach 2010r. 2761
Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ogłasza konkurs ofert 2750
Starostwo Powiatowe w Cieszynie ogłasza konkurs ofert na sprzedaż powypadkowego samochodu marki SKODA SUPER B 1,9 TDI 2005rok, przebieg 97 tyś. km. 2531
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie polegającego na realizacji programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie 2447
Sprawozdanie budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2442
Budżet Powiatu 2357
Konkurs ofert na realizacje zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej 2355
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie kultury, sportu, turystyki, edukacji, promocji i ochrony zdrowia, ochrony środowiska, promocji przedsiębiorczości i integracji europejskiej 2332
Powiat Cieszyński poszukuje partnera do realizacji projektu (w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach - Priorytet IX PO KL „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”) 2330
Wykaz dotacji - I termin - zadania realizowane w I kwartale 2010 roku przez organizacje pozarządowe 2259
Ogłoszenie pierwszego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku 2257
Ptasia grypa 2228
Ogłoszenie drugiego konkursu o naborze wniosków o zlecenie realizacji zadań w 2009 roku w ramach art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. 2207
Ogłoszenie konkursu ofert w zakresie usług rynku pracy 2193
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 2150
Informacja dotycząca Strategii Rozwoju Powiatu Cieszyńskiego 2017-2025 2146
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2137
Ogłoszenie Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii 2129
Program Współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2015 2098
Zasady zlecania przez Powiat Cieszyński zadań z zakresu rehabilitacji 2056
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 2045
Sprawozdania budżetowe Powiatu Cieszyńskiego 2011 r. 2036
Konkurs ofert na realizację zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej 2031
Przebieg wykonania budżetu 2007
APEL Wojewody Śląskiego 1984
Co to jest zatrucie pokarmowe ? 1971
Konkurs ofert na rok 2009 1959
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2011 1942
Stan mienia powiatowego na dzień 30.09.2008 r. 1940
Dziesięć podstawowych zaleceń minimalizujących możliwość zarażenia się wirusem ptasiej grypy. 1916
Wyniki otwartych konkursów ofert 2017 1896
Ogłoszenie konkursu w zakresie pomocy społecznej. 1893
Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej 1882
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Cieszyńskiego za 2009 rok 1875
Stan mienia powiatowego na dzień 31.08.2007 r. 1871
Stan mienia powiatowego na dn. 30.09.2009 r. 1867
Poradnik na wypadek powodzi 1864
Stan mienia powiatowego na dzień 31.03.2007 r. 1862
Mienie Powiatu Cieszyńskiego 1851
Informacja o stanie nieruchomości Powiatu Cieszyńskiego za rok 2009 1809
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na rok 2017 1741
Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na 2016 rok 1720
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych 1679
Statystyki strony Jednostki Organizacyjne
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Jednostki Organizacyjne Powiatu Cieszyńskiego 43697