W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.16.2012 w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy

TRACI MOC PRZEZ WO.120.10.2016

ZARZĄDZENIE NR WO.120.16.2012

STAROSTY CIESZYŃSKIEGO

z dnia 22 marca 2012 r.

 

w sprawie zwrotu kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

 

Na podstawie § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Po1ityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawiewysokości oraz warunków usta1ania na1eznosci przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990 z póź. zm.), § 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z póż. zm.) oraz § 35 ust. 2 Regu1aminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

§1

 

1.  Zgodę na używanie do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy wydaje Starosta 1ub osoba przez niego upoważniona, na druku po1ecenia wyjazdu służbowego.

2. Na druku po1ecenia wyjazdu służbowego pracownik wskazuje markę, pojemność si1nika oraz numer rejestracyjny pojazdu.

§2

1.  Zwrot kosztów używania do celów służbowych przez pracowników Starostwa Powiatowego w Cieszynie samochodów osobowych nie będących własnością pracodawcy następuje na podstawie zrea1izowanego po1ecenia wyjazdu służbowego.

2.  W celu zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, pracownik powinien roz1iczyc koszty wyjazdu na druku po1ecenia wyjazdu służbowego przyjmując za jeden ki10metr przebiegu stawkę określoną w § 3. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

3. Rozliczenie wyjazdu służbowego oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 powinnno nastąpić w ciągu 14 dni od dnia wyjazdu.

4. Roz1iczenie wyjazdu służbowego rea1izowanego w miesiącu grudniu oraz zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1 powinno nastąpić na co najmniej dwa dni robocze przed końcem danego roku ka1endarzowego.

 

§3

Stawki za 1 km przebiegu dla samochodów osobowych wynoszą

a)      d1a samochodów o pojemności skokowej si1nika do 900 cm3 - 0,40 zł,

b)      d1a samochodów o pojemności skokowej si1nika powyżej 900 cm3 - 0,60 zł.

 

§4

Niniejsze zarządzenie dotyczy wyłącznie tych pracowników Starostwa, z którymi Starosta nie zawarł odrębnej umowy na używanie do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

 

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Starostwa Powiatowego w Cieszynie.

 

§6

Nadzór nad realizację Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§7

Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 5/08 z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zwrotu koszt6w używania do ee16w służbowych samochodów osobowych niebędących własnością Starostwa.

 

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dnia podpisania.

 

STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego