W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.04.2011 w sprawie wskazania podstawowego dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.120.4.2011

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 27 stycznia 2011 r.


w sprawie wskazania podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania
 i rozstrzygania spraw oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych
 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 

 

 Na podstawie § 1 ust. 3 oraz § 2 ust. 2 i 3 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacjii zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)


zarządzam, co następuje:


§ 1

1.     Podstawowym sposobem dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Cieszynie jest system tradycyjny.

2.     System, o którym mowa w ust. 1 to system wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci nieelektronicznej, z możliwością korzystania z narzędzi informatycznych do wspomagania procesu obiegu dokumentacji w tej postaci.


§ 2

1.     Na koordynatora czynności kancelaryjnych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie wyznacza się Panią Agnieszkę Karetta - archiwistę, pracownika Wydziału Organizacyjnego.

2.     Do zadań koordynatora, o którym mowa w ust. 1 należy bieżący nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności kancelaryjnych, w szczególności w zakresie doboru klas z wykazu akt do załatwiania spraw oraz właściwego zakładania spraw i prowadzenia akt spraw.


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikom Wydziałów, Kierownikom Biur i Referatów oraz Samodzielnym Stanowiskom.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

 

Czesław Gluza

Powiadom znajomego