W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

29/10 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


Zarządzenie nr 29 /2010

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 29 października 2010 r.
w sprawie zmiany procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 Na podstawie:

-         art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. Z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

-         art. 40 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),zarządzam co następuje:

 

 

§ 1


W załączniku nr 1 pn. „Zasady polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie" do Zarządzenia nr 28/2010 z dnia 19 października 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 otrzymuje brzmienie:

„Ponoszone koszty funkcjonowania jednostki ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie"

2. Załącznik nr 1 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik nr 2 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

4. Załącznik nr 3 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

5. Uchyla się załącznik nr 5 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

6. Załącznik nr 6 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

7. Załącznik nr 7 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.

8. Załącznik nr 8 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

9. Uchyla się załącznik nr 10 do Zasad polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.


§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 ust. 1, 3, 4, 7 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


STAROSTA


Czesław Gluza


Załączniki

Powiadom znajomego