W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Powiat Cieszyński

Podobnie jak inne powiaty na terenie kraju, został utworzony w 1999 roku, kiedy przeprowadzono kolejną reformę administracyjną Polski. W jego skład wchodzi pięć gmin miejskich i siedem gmin wiejskich. Według danych za 2008 roku mieszka na tym terenie ponad 170 tys. osób. Mieszkańcy powiatu cieszyńskiego, co należy podkreślić, cechują się bardzo silnym poczuciem tożsamości regionalnej. Ten fakt nabiera znaczenia w bezpośrednich kontaktach. Od góralskiej Trójwsi Beskidzkiej przez Wisłę, Strumień, Zebrzydowice, po Cieszyn, mieszkańcy dają wyraz swemu przywiązaniu do małej ojczyzny. I to jest piękne, niepowtarzalne.


Położenie

Powiat cieszyński położony jest w południowej części województwa śląskiego. Graniczy z Republiką Czeska i Republiką Słowacką. Powierzchnia powiatu wynosi 730,20 km kw. Gęstość zaludnienia wynosi ponad 230 mieszkańców na 1 km kw. Wszystkie gminy powiatu cieszyńskiego, to jedna z ciekawostek, należą do Euroregionu Śląsk Cieszyński, który został utworzony wiosną 1998 roku. Skupia gminy polskie i czeskie, które prowadzą szeroką współpracę transgraniczną. Euroregion obejmuje powierzchnię około 1400 km kw., a zamieszkiwany jest przez ponad 630 tys. osób. Efektem wspólnych działań, a to szczególnie zainteresuje turystów, jest wytyczenie atrakcyjnych szlaków: Uzdrowiskowego, Starówek, Myślistwa, Wiślanej Trasy Rowerowej, Drogi Książęcej „Via Ducalis”, Śladami Stroju Cieszyńskiego, Tradycyjnego Rzemiosła, Zamków nad Piotrówką oraz Greenways Kraków – Morawy - Wiedeń i Szlaku Olzy.Herb Powiatu

UCHWALENIE FORMY HERBU I FLAGI POWIATU CIESZYŃSKIEGO

Herb i flaga powiatu cieszyńskiego powstały za czasu I kadencji powiatowego samorządu terytorialnego. Wpływ na kształt herbu miały konsultacje w lokalnym środowisku historycznym oraz uzasadnienie i opinia merytoryczna Wydziału Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie, które zostały przyjęte przez Państwową Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – uchwałą nr 175-1/O/2000 z dnia 20 września 2000 r. Następnie, herb i flaga zostały zatwierdzone przez Radę Powiatu Cieszyńskiego uchwałą nr XXIX/181/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r.

 

HISTORIA ORAZ UZASADNIENIE FORMY HERBU I FLAGI

 

Obecny herb powiatu cieszyńskiego nawiązuje bezpośrednio do znanych przekazów ikonograficznych dynastycznego herbu ostatnich Piastów cieszyńskich (na przykład herbu na krążku okiennym z 1611 r., herbu syna księcia Adama Wacława z 1649 r. w Cieszyńskiej Księdze Miejskiej, herbów na zachowanych pieczęciach ostatnich książąt cieszyńskich, herbu Księstwa Cieszyńskiego z herbarza „Scuta Nobilium Ducatus Tessinensis” z XVIII w., i in.). Ten właśnie herb książęcy stał się z czasem herbem Księstwa Cieszyńskiego, jako terytorium znajdującego się we władaniu Piastów, a później tradycja utrwaliła ten zwyczaj.
Jeśli chodzi o kolorystkę herbu, niektóre obce źródła, np. sztokholmski „Codex Bergshammar” z lat 1430–36 ukazuje cieszyńskiego orła z czerwonym dziobem, językiem oraz szponami. Jednak późniejsze źródła, jak np. „Herbarz Śląski” z lat 1577–78 przedstawia orła jedynie z czerwonym językiem, wysuwającym się ze wpółotwartego dzioba w barwie orła. Taką niezmienność wizerunku i barw potwierdza herbarz Siebmachera i późniejszy opis w dziele Spenera. Herbarz Siebmachera współczesny jest zaś jednym z ostatnich dwóch piastowskich władców cieszyńskich – Adamowi Wacławowi i Fryderykowi Wilhelmowi. Tę kolorystkę godła, to znaczy złoty dziób z czerwonym językiem potwierdza przede wszystkim wyobrażenie orła ze sztandaru księcia Adama Wacława z 1605 r., a także już wyżej przywoływane przykłady, które łącznie stanowią podstawę formy obecnego herbu powiatu cieszyńskiego.


Nie mniej istotna wydaje się być kwestia korony na głowie orła i czas jej występowania. W Księstwie Cieszyńskim wizerunek orła koronowanego wprowadził Kazimierz II w 1487 r. Następcy Kazimierza zatrzymali już na stałe taką formę. W ostatnich latach rządów Jana II Opolskiego (ur. 1460-zm.1532), ukoronowany orzeł pojawił się, także jako godło drugiej górnośląskiej linii piastowskiej, związanej z linią cieszyńską, której dotychczasowym godłem był orzeł bez korony. W Księstwie Cieszyńskim od końca XV w. ukoronowany orzeł pojawiał się więc niezmiennie na wszystkich pieczęciach książęcych, monetach i sztandarze aż do śmierci, w 1653 r. księżnej Elżbiety Lukrecji, ostatniej przedstawicielki dynastii Piastów na Górnym Śląsku. Natomiast dzięki podtrzymywanym stosunkom z dworem ostatnich Jagiellonów, a później Wazów, rysunek orła na pieczęciach piastowskich był wzorowany na orle z pieczęci koronnej. Jedyna różnica była w koronie – na głowie polskiego orła widniała w tym czasie renesansowo – barokowa korona, tzw. zamknięta, a u książąt cieszyńskich do końca utrzymała się średniowieczna korona otwarta. Należy przy tym zauważyć, że orzeł koronowany oznaczał pierwszeństwo przed np. orłem ziem, który nie mógł być koronowany; inaczej mówiąc orzeł państwowy (a takim był orzeł książąt cieszyńskich) oznaczał suwerenność.
Obecne godło herbu – orzeł w koronie z literą „C” na piersi, zostało więc oparte na wymienionych źródłach ikonograficznych. Godło to dostosowano jednakże do wymogów współczesnej heraldyki praktycznej. Mając jednak na względzie wielowiekową tradycję herbu Księstwa Cieszyńskiego oraz liczne i wyraźne do niej odniesienia, należy równocześnie zauważyć, że obecny herb powiatu cieszyńskiego posiada elementy tradycyjne: tarczę, stylistykę godła, barwy szponów i języka oraz koronę. Współcześnie dodano jedynie literę „C” na piersi jako znak literowy powiatu.


Flaga powiatu cieszyńskiego jest znakiem nowym, nie mającym wyraźnej tradycji historycznej. Przed zatwierdzeniem jej formy rozpatrywano wersję flagi zawierającą dwubarwne, żółto-grantowe tło, na którym w lewym górnym rogu miał być umieszczony cały herb powiatu (godło na tarczy). Państwowa Komisja Heraldyczna działająca przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji zasugerowała jednak, aby flaga powiatu, podobnie jak w przypadku wielu innych flag ziemskich w Polsce, miała charakter heraldyczny, to znaczy, aby granatową barwę tarczy rozciągnąć na całe tło prostokąta flagi, a na niej umieścić samo godło herbu czyli zatwierdzoną przez Komisję formę orła. Samorząd Powiatu Cieszyńskiego postanowił uwzględnić te sugestie i uchwalił taką właśnie formę flagi razem z herbem uchwałą Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2000 r.

Powiadom znajomego