W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię posiadanych działek (WG-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1.Opis usługi:
Wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię posiadanych działek.

2.Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie wydaje się na podstawie wniosku.


3.Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • w przypadku gdy zaświadczenie potwierdzające powierzchnię posiadanych działek potrzebne jest do przedłożenia w ZUS/KRUS w celu ustalenia praw emerytalnych wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej,
 • w pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 złotych,
 • w przypadku gdy w imieniu strony działa pełnomocnik opłata skarbowa za udzielone pełnomocnictwo wynosi 17 złotych.

 

Z opłaty tej zwolnione są następujące pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ww. ustawy, w tym: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


4.Miejsce składania dokumentów:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym pok. 180:
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 8:00 - 17:00
  • piątek w godz. 8:00 - 15:00
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 7:30 - 17:00
  • piątek w godz. 7:30 - 15:00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29,
 • za pomocą poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym.


5.Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Geodezji i Katastru, nr telefonu (33) 4777408, Kierownik Referatu Geodezji i Katastru (33) 4777410.

Bezpośrednia obsługa stron:

 • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:00
 • czwartek w godz. 8:00 - 16:30
 • piątek w godz. 8:00 - 14:30


6.Czas realizacji usługi:

 • na stanowisku obsługi stron,
 • korespondencyjnie – zgodnie z art. 217 § 3 KPA.


7.Sposób odbioru:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 190 – parter),
 • korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).


9.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię posiadanych działek.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego tj. wydania zaświadczenia na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

6) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;

8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej;

9) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

wniosek doc, 45 kB
wniosek pdf, 101 kB

Powiadom znajomego