W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

17/10 w sprawie powołania komisji przetargowej


Zarządzenie Nr 17/10

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 07 lipca 2010r.

                    

     w sprawie: powołania komisji przetargowej.


Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Zarządzenia Nr 5/09 Starosty Cieszyńskiego z dnia 06.04.2009r. w zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.


§ 1

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w szczególności do przygotowania postępowania, oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji: wykluczenia, odrzucenia, wyboru oferty najkorzystniejszej, unieważnienia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację projektu „Stworzenie kompleksowego systemu informacji przestrzennej na terenie powiatu cieszyńskiego", w składzie :


  1. Józef Waschut                                           - Przewodniczący Komisji
  2. Henryka Bałys                                            - Członek Komisji
  3. Tomasz Gołębiewski                                   - Członek Komisji
  4. Jacek Michałek                                          - Członek Komisji
  5. Jacek Wiśniewski                                       - Członek Komisji
  6. Przemysław Krużołek                                  - Członek Komisji
  7. Gabriela Sztuchlik                                      - Sekretarz Komisji
  8. Jacek Kozłowski                                         - Pełnomocnik                                   

§ 2

Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Zarządzeniem Starosty Cieszyńskiego Nr 5/09 z dnia 06.04.2009r.


§ 3

Pełnomocnik w osobie Jacka Kozłowskiego uczestniczyć będzie w ocenie spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawieniu propozycji: wykluczenia, odrzucenia, wyboru oferty najkorzystniejszej, bądź unieważnienia postępowania, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem. W przypadku wyłączenia się pełnomocnika z postępowania przetargowego w związku z zaistnieniem okoliczności opisanych w art. 17 ustawy Prawo zamówień publicznych, Jacek Kozłowski zamieszkały: 51-128 Wrocław, ul. Michała, Falzmanna 31/1, jako Liderem konsorcjum zobowiązany jest wytypować osobę, która będzie uczestniczyła w dalszych czynnościach przetargowych.


§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 10/10 Starosty Cieszyńskiego z dnia 12 kwietnia 2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

 

Czesław Gluza


Powiadom znajomego