W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

05/09 w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  5/ 09

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 6 kwietnia 2009 r.


w sprawie zasad dokonywania na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane.

 

Na podstawie § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie zarządzam, co następuje:


§ 1

Przy dokonywaniu na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane realizowane na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadzam do stosowania:

a)     Podział obowiązków oraz zasady podpisywania poszczególnych dokumentów
 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie przy realizacji wydatków na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

b)     Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przygotowania
 i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na dostawy, usługi        
 i roboty budowlane udzielane na rzecz Starostwa Powiatowego w Cieszynie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


§ 2

Traci moc Zarządzenie nr 21/07 Starosty Cieszyńskiego z dnia 27 czerwca 2007r.


§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wicestaroście, Sekretarzowi, Skarbnikowi, Naczelnikom Wydziałów i członkom Komisji Przetargowych.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


S T A R O S T A

 

 Czesław Gluza


Załączniki

Powiadom znajomego