W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Udostępnianie danych z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (WG-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1. Opis usługi:

Udostępnianiu podlegają:

1.1 Materiały zasobu:

 • Mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji gruntów i budynków
 • Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB (w postaci elektronicznej)
 • Zbiory danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej)
 • Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej)
 • Rejestr cen nieruchomości
 • Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB
 • Inne materiały

1.2 Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków (EGiB)

1.3 Dane zgromadzone w rejestrze publicznym (w trybie art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne).

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie głównej Starostwa Powiatowego w Cieszynie w zakładce GEODEZJA.

 

2. Wymagane dokumenty:

Udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na podstawie wniosku sporządzonego na formularzu P, do którego należy dołączyć uszczegółowienie wniosku odpowiednio na formularzach od P1 do P7.

Wypisy i Wyrysy z ewidencji gruntów i budynków udostępniane są na podstawie wniosku sporządzonego na formularzu EGiB. W celu sprawnej realizacji wniosków dotyczących udostępnienia danych opisowych i/lub graficznych z bazy EGiB dla większej liczby działek, niezbędne jest przygotowanie plików wsadowych.

W razie pytań prosimy kontaktować się z pracownikami Referatu Geoinformatyki i Udostępniania Danych.

 

3. Opłaty:

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłat znajdują się w załączniku do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
 • Udostępnienie materiałów zasobu następuje niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty. Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wydania zamówionych materiałów.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić:
  • - w przypadku e-usług opłata realizowana jest za pośrednictwem płatności elektronicznych realizowane przez Paybynet lub PayU,
   - przelewem na konto VeloBank S.A. nr konta 80 1560 0013 2015 1834 3000 0007, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem znaku sprawy i numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty w tytule przelewu,
   - w opłatomacie znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie - ul. Szeroka 13, pok. 170
   - w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29, pok. 21.

 

4. Miejsce składania dokumentów:

Wnioski można składać:

 • bezpośrednio na stanowisku obsługi stron w siedzibie starostwa przy ul. Szerokiej 13 (pok. 170 parter,
 • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 14.00
  czwartek w godz. 8.00 - 16.30
  piątek w godz. 8.00 - 14.00
 • w Kancelarii Ogólnej w siedzibie starostwa przy ul. Szerokiej 13 (pok. 180 parter)
  poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • w Kancelarii Ogólnej w siedzibie starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pok. 10 - parter) - w godzinach pracy urzędu
 • poprzez e-usługi korzystając ze strony internetowej: https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/katalog-e-uslug
 • korespondencyjnie na adres - Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Geodezji Kartografii i Katastru, 43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13.

 

5. Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Geoinformatyki i Udostępniania Danych – tel. (33) 4777420, 4777413 oraz przez moduł Geoportal w trybie publicznym moduł „Udostępnianie materiałów zasobu” – dla wniosków złożonych elektronicznie.

 

6. Czas realizacji usługi:

 • Z wykorzystaniem e-usług niezwłocznie po otrzymaniu opłaty, jeżeli usługa realizowana jest automatycznie.
 • Na stanowisku obsługi stron po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty za pomocą Internetowej Rezerwacji Terminów (https://www.powiat.cieszyn.pl/strona/rezerwacja-terminow-w-wydziale-geodezji) w godzinach:
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 14.00
   czwartek w godz. 8.00 - 16.30
   piątek w godz. 8.00 - 14.00
 • Korespondencyjnie - zgodnie z art. 35 KPA.

7. Sposób odbioru:

   • Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13, (pok. 170 parter).
   • Korespondencyjnie (opłata zgodnie z ust. 14 załącznika do ustawy PGiK, która jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług wg przepisów prawa pocztowego).

8. Podstawy prawne:

   • Ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 1990 z późn. zm.)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydania licencji (Dz.U. z 2020 r. poz. 1322)
   • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).

9. Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

 

10. Wzory wniosków:

   • Wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków – formularz EGiB
   • Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – formularz P


Wnioski uszczegóławiające:

   • Mapa zasadnicza oraz mapa ewidencji gruntów i budynków - formularz P1
   • Zbiory danych bazy danych ewidencji gruntów i budynków EGiB (w postaci elektronicznej) - formularz P2
   • Zbiory danych bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) (w postaci elektronicznej) - formularz P3
   • Zbiory danych bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 (BDOT500) (w postaci elektronicznej) - formularz P4
   • Rejestr cen nieruchomości - formularz P5
   • Raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB - formularz P6
   • Inne materiały - formularz P7

 

11. Składanie wniosków przez e-usługi:

W celu złożenia wniosku przez e-usługi należy:

1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/

2. W lewej części okna, w bocznym panelu wybrać Katalog e-usług.

3. Wybrać wniosek: P+P1 – P+P7, EGiB, Nieodpłatne udostępnienie danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Klikając w przycisk w kolumnie Link, przejść do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto (Nowe konto/Załóż konto) lub zalogować się przez ePUAP. Jedno konto umożliwia korzystanie z ww. wniosków. Na dole okna logowania znajduje się link INSTRUKCJA z filmem instruktażowym dotyczącym procesu zakładania konta.

5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.

6. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się przez Geoportal - Katalog e-usług lub przechodząc ze strony głównej Geoportalu – Geoportale w trybie publicznym – Udostępnienie materiałów zasobu. Znajduje się tam informacja o opłacie i licencjach do wniosków.

Proces składania wniosków jest przedstawiony w filmie instruktażowym.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

formularz P1 xlsx, 15 kB
formularz P1 pdf, 414 kB
formularz P2 xlsx, 15 kB
formularz P2 pdf, 294 kB
formularz P3 xlsx, 15 kB
formularz P3 pdf, 230 kB
formularz P4 xlsx, 14 kB
formularz P4 pdf, 229 kB
formularz P5 xlsx, 16 kB
formularz P5 pdf, 217 kB
formularz P6 xlsx, 14 kB
formularz P6 pdf, 226 kB
formularz P7 xlsx, 14 kB
formularz P7 pdf, 213 kB
formularz P pdf, 129 kB

Powiadom znajomego