W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.27.2011 w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

Zarządzenie Nr WO.120.27.2011
Starosty Cieszyńskiego
z dnia 17 października 2011r


w sprawie:  powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej.


Na podstawie § 7 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 167, poz. 1375) oraz  § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

zarządzam co następuje:


§ 1


W celu brakowania dokumentacji niearchiwalnej po upływie okresu przechowywania, w szczególności sporządzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej oraz spisu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenie, powołuję Komisję  w składzie:

1.    Naczelnik Wydziału Organizacyjnego,
2.    Pracownik prowadzący archiwum zakładowe,
3.    Przedstawiciel komórki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu.

§ 2


Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 14, poz. 67 z 2011r. )

§ 3

Traci moc zarządzenie Nr 27/08 z dnia 15.09.2008r. w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej

§ 4


Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA


                                                                                                         Czesław Gluza

Powiadom znajomego