W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowych

Uchwała Nr  XLI/         /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 26 kwietnia 2010 r.

                                                         

w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wydatki

nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu w związku z finansowaniem inwestycji powiatowych oraz remontów na drogach powiatowychNa podstawie:

-          art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-          art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t.       Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala co następuje:


§ 1

 

1.      Zaciągnąć kredyt długoterminowy w banku krajowym w wysokości 12.520.000 zł na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu powiatu.

2.      Zawrzeć umowę kredytową w terminie do 31.12.2010 r.


§ 2

 

Zaciągnięty kredyt w wysokości określonej w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie następujących zadań inwestycyjnych i remontowych:


Lp.

Nazwa zadania

Kwota dofinansowania

1.

"Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1- przebudowa drogi powiatowej      S 2602 na odc. od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej"


2 203 000

2.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej"


1 721 000

3.

"Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń”


577 000

4.

"Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa - etap 3 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa                 i Wiślańska w Skoczowie"


331 000

5.

"Przebudowa drogi nr 2643 S przez wieś Istebna"


697 000

6.

Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z  Graniczną    ( ul. Ładna - Boczna)

171 000

7.

"Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztacka     w Cieszynie"


773 000

8.

"Modernizacja drogi powiatowej 2627 ul. Korczaka                w Kończycach na odc. ok.. 1 km"


280 000

9.

Remont nawierzchni drogi powiatowej S 2607                         w Bażanowicach (Cieszyn- Ustroń) na odc. 1,62 km


450 000

10.

"Przebudowa ul. Daszyńskiego w Ustroniu"


600 000

11.

"Remont ulicy Jawornik w Wiśle"

 

400 000

12.

"ZSO im. M. Kopernika w Cieszynie - remont sali gimnastycznej"

 

1 000 000

13.

"Moje boisko Orlik 2012 w Skoczowie"

 

317 000

14.

Remonty nawierzchni dróg powiatowych

 

3 000 000

Razem:

12 520 000

 

§ 3

 

1. Źródłem spłat kredytu będą dochody budżetu Powiatu w latach 2011 – 2020.

2. Maksymalny okres spłaty - 10 lat.


§ 4

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej w wysokości 12.520.000 zł  z bankiem wybranym w trybie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

 

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania kredytowego, o którym mowa wyżej.

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 UZASADNIENIE

do uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zaciągnięcia

długoterminowego kredytu bankowego

 

 

W związku z rozpoczęciem realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych , a co za tym idzie zbliżającymi się terminami płatności konieczne jest zaciągnięcie kredytów planowanych w uchwale budżetowej.

Po rozstrzygnięciu przetargów na wykonawstwo w zakresie sześciu niżej wymienionych inwestycji planowane koszty uległy znacznemu obniżeniu, co powoduje obniżenie zaangażowania kredytowego, jak w poniższej tabeli:


Nazwa zadania

Kwota kredytu planowanego

w uchwale budżetowej

Kwota faktycznych potrzeb kredytowych

Obniżenie planowanego kredytu

"Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1- przebudowa drogi powiatowej      S 2602 na odc. od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej"

 

3.218.292

2.203.000

1.015.292

"Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej"

 

3.156.731

1.721.000

1.435.731

"Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń”

 

4.690.116

577.000

4.113.116

"Przebudowa drogi nr 2643 S przez wieś Istebna"

 

1.281.201

697.000

584.201

"Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap II - Przebudowa drogi powiatowej nr 2624 S - ul. Frysztacka     w Cieszynie"

 

1.112.500

773.000

339.500

"Przystosowanie układu komunikacyjnego Skoczowa - etap 3 - Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Ciężarowa i Wiślańska w Skoczowie"

 

708 320

331 000

377 320

razem:

7.865.160


W związku z  powyższymi „oszczędnościami” Zarząd Powiatu proponuje zaciągnięcie  dodatkowego kredytu bankowego w kwocie 3.000.000 zł na poszerzenie zakresu remontów nawierzchni dróg powiatowych.


Powiadom znajomego