W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr  XLV/    /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 27 września 2010 r.


w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej


Na podstawie:

-          art. 12 pkt. 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-          art. 89 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

1.      Zaciągnąć kredyt długoterminowy na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w banku krajowym w wysokości 23.491.000 zł.

2.      Zawrzeć umowę kredytową w terminie do 31.12.2010 r.

§ 2

Zaciągnięty kredyt w wysokości określonej w § 1 przeznaczyć na wyprzedzające finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:


Lp.

Nazwa zadania

Kwota wyprzedzającego finansowania

1.

„Modernizacja ciągu komunikacyjnego łączącego turystyczną Gminę Brenna z drogą S-1- przebudowa drogi powiatowej      S 2602 na odc. od ul. Malinowej do ul. Miodowej w Brennej"


780 000

2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2627 S przez centrum Pruchnej"


632 000

3.

„Przebudowa drogi powiatowej Goleszów – Hermanice – Ustroń”


4 667 000

4.

„Przebudowa drogi nr 2643 S przez wieś Istebna"


6 022 000

5.

 „Poprawa spójności układu komunikacyjnego Cieszyna etap I, część 2 - budowa drogi łączącej ul. Frysztacką z  Graniczną    ( ul. Ładna - Boczna)”

6 033 018

6.

„Przystosowanie układu komunikacyjnego na terenie gminy Skoczów do sytuacji powstałej po wybudowaniu drogi ekspresowej S1 poprzez przebudowę drogi powiatowej - ul. Bielska w Skoczowie”

5 356 982

Razem:

23 491 000

 

§ 3

 

1.      Zaciągnięty kredyt zostanie spłacony ze środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej.

2.      Wydatki na obsługę bankową zostaną pokryte z dochodów własnych.

3.      Spłata kredytu nastąpi nie później niż do 30 czerwca 2012 roku po otrzymaniu środków o których mowa wyżej.

§ 4

1.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy kredytowej w wysokości 23.491.000 zł  z bankiem wybranym w trybie przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

2.      Upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową i oświadczenia o poddaniu się egzekucji, stanowiących formę zabezpieczenia zobowiązania kredytowego, o którym mowa wyżej.

 § 5

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Powiadom znajomego