W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

APEL Wojewody Śląskiego

APEL
Wojewody Śląskiego

      W związku z utrzymującymi się od dłuższego czasu niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi oraz niepokojącymi prognozami na najbliższe dni, po raz trzeci apeluję o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do ograniczenia skutków prognozowanych warunków.
      W szczególności proszę o zintensyfikowanie działań podległych instytucji i służb miejskich /gminnych mających na celu utrzymanie przejezdności dróg, sprawność komunikacji oraz stałe monitorowanie cieków wodnych w związku z utrzymującym się zjawiskiem lodowym na rzekach, a także odpowiedzialnych za dostawę do mieszkań ciepła, wody i energii elektrycznej.
      Tegoroczna mroźna zima spowodowała na terenie województwa śląskiego śmierć 18 osób, dlatego też proszę o zintensyfikowanie działania z zakresu pomocy ludziom niezaradnym życiowo, dotkniętym samotnością lub bezdomnością, które mogą stać się kolejnymi ofiarami niekorzystnych warunków atmosferycznych.
      Przypominam równocześnie o konieczności stałego monitorowania bieżącej sytuacji oraz przekazywania informacji do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody.Informacje dla mieszkańców powiatu cieszyńskiego na temat sposobów przygotowania się na wypadek katastrofy, klęski żywiołowej lub ataku terrorystycznego.

 

Jeśli katastrofa wydarzy się w Twoim miejscu zamieszkania władze lokalne oraz służby ochrony ludności będą próbować Ci pomóc. Lecz Ty także musisz być przygotowany. Ratownicy mogą nie być w stanie dotrzeć do Ciebie natychmiast po wystąpieniu katastrofy lub mogą być zmuszeni koncentrować swoje wysiłki w innym miejscu. Należy wiedzieć, co robić w przypadku zagrożenia, gdzie szukać schronienia, jak przygotować się do ewakuacji, jak ułatwić sobie przebywanie w pomieszczeniach przeznaczonych do tymczasowego zakwaterowania, jak ograniczyć skutki katastrofy, jak zabezpieczyć dobytek przed zniszczeniem.

W pierwszej kolejności trzeba ustalić, co Tobie i Twojej rodzinie zagraża.        W tym celu:

-         sprawdź, czy rejon, w którym zamieszkujesz narażony jest na jakiekolwiek zagrożenia. Wiadomości na ten temat szukaj we właściwym terytorialnie urzędzie gminy lub miasta;

-         dowiedz się w "komórce organizacyjnej urzędu zajmującej się sprawami ochrony ludności", w jakiej strefie zagrożenia znajduje się Twój dom i jakiego rodzaju są to zagrożenia;

-         poznaj rodzaje alarmów, sygnałów alarmowych, sposoby ich ogłaszania             i odwoływania oraz naucz się zasad zachowania się w przypadku ich ogłaszania;

-         zaopatrz się w instrukcje, poradniki i stosuj się do zaleceń w nich zawartych. Będzie to podstawą do przygotowania się i sprawdzenia własnych możliwości do przetrwania w okresie pierwszych dni kataklizmu.

 

Wypadki z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.    

Mogą wystąpić na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof, klęsk żywiołowych, działań terrorystycznych, może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców spowodowane przez obiekty stałe (zakłady chemiczne, składnice, magazyny) lub ruchome (cysterny samochodowe i kolejowe).

Przed awarią:

-         zorientuj się czy w terenie Twojego miejsca zamieszkania produkowane są lub magazynowane surowce lub półprodukty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Jeśli w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania przebiegają ważne szlaki komunikacyjne (tory kolejowe, arterie samochodowe), dowiedz się, czy są nimi przewożone niebezpieczne substancje chemiczne. Jeśli tak, to zapoznaj się ze sposobem postępowania na wypadek zagrożenia i powiadom rodzinę o sposobach postępowania;

-         zabezpiecz się w podręczne środki ochrony dróg oddechowych, przetrzymuj je w ogólnodostępnym miejscu;

-         bądź przygotowany na ewakuację, może ona potrwać kilka godzin, a nawet kilka dni.

 

Podczas awarii:

Przebywając w miejscu, w którym nastąpiło uwolnienie się jakichkolwiek toksycznych środków należy:

-         zachować spokój, przeciwdziałać panice i lękowi, zatelefonuj do straży

     pożarnej, gdy jesteś świadkiem wypadku;

-         zamknąć okna i wyłączyć wentylację, gdy znajdujesz się w samochodzie, pozwoli to ograniczyć ryzyko skażenia;

-         chronić drogi oddechowe. W tym celu wykonaj filtr ochronny z dostępnych Ci materiałów (zwilżona w wodzie lub wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczka, szalik, ręcznik, itp.) i osłoń nimi drogi oddechowe;

-         opuścić rejon zagrożony, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii, jeśli jest to niemożliwe a miejsce awarii nie jest Ci znane schroń się do pomieszczeń;

-         stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach;

-         jak najszybciej zabrać dzieci i osoby niepełnosprawne, wyłączyć urządzenia gazowe i elektryczne, wygasić piece, zamknąć przewody kominowe                   i wentylacyjne - gdy zostanie zarządzona ewakuacja. Zamknij okna, mieszkanie, powiadom sąsiadów i udaj się w kierunku wskazanym                   w komunikatach lub przez służby porządkowe;

-         przystąpić niezwłocznie do uszczelniania okien, drzwi, otworów wentylacyjnych oraz innych możliwych dróg przedostania się toksycznego środka, gdy nie zdążyłeś opuścić mieszkania;

-         wykorzystać zastępcze i podręczne środki ochrony dróg oddechowych i skóry (maski tkaninowe, płaszcze impregnowane, okulary ochronne, tampony z waty lub gazy);

-         zabezpieczyć żywność w szczelnych pojemnikach;

-         włączyć dostępne środki masowego przekazu (np. radio, TV) na program lokalny, i zastosować się do zaleceń przekazywanych w komunikatach.

 

PAMIĘTAJ !!!

Zapach środków toksycznych jest wyczuwalny znacznie wcześniej, zanim stężenie środka toksycznego stanie się groźne dla życia ludzkiego !!!

 

Po awarii:

-         do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczaj uszczelnionych pomieszczeń;

-         unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów, dopóki nie będą zbadane przez terenową stację sanitarno - epidemiologiczną;

-         jeśli przebywałeś w strefie skażonej, zdejmij ubranie, które uległo zanieczyszczeniu i zamień je na czyste oraz dużą ilością wody przemyj oczy, usta, nos i weź prysznic, a następnie zgłoś się do lekarza;

-         spakuj skażone ubranie i buty w oddzielnym szczelnym pudle bez kontaktu       z innymi nieskażonymi rzeczami i wezwij władze lokalne do usunięcia tych przedmiotów.

 

Epidemie.

W celu uniknięcia epidemii, zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn obywatel powinien:

-         przestrzegać podstawowych zasad higieny;

-         nie spożywać żywności z niepewnych źródeł;

-         unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne;

-         w razie wątpliwości zgłosić się do lekarza;

-         przestrzegać terminów szczepień ochronnych;

-         ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami;

-         przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach (np.: ostrzeżenia o wściekliźnie).

 

Aby zmniejszyć zagrożenia trzeba przestrzegać następujących zaleceń:

-         nie należy spożywać, przetwarzać, ani uzdatniać żywności wykazującej cechy zamoczenia bez zewnętrznych oznak uszkodzenia, ani przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia;

-         zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu;

-         kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia;

-         wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych;

-         ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione, należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować, a następnie odpompowywać wodę do momentu, gdy badanie wykaże, że nadaje się do spożycia;

-         oczyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).

 

Wypadki radiologiczne.

Wypadki radiologiczne mogą zdarzyć się wszędzie tam gdzie, materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, w zakładach przemysłowych, na głównych drogach, liniach kolejowych.

Są niebezpieczne z powodu szkodliwego oddziałania niektórych typów promieniowania na komórki ciała. Im dłużej dana osoba jest narażona na promieniowanie, tym większe jest zagrożenie. Ludzie każdego dnia pochłaniają dawkę promieniowania ze słońca, radioaktywnych pierwiastków w glebie i w skałach, urządzeń domowych, takich jak: telewizory, kuchenki mikrofalowe oraz rentgenowskich urządzeń medycznych i dentystycznych.

Promieniowanie nie jest wykrywalne przez wzrok, węch ani przez żaden inny organ zmysłu. By zminimalizować skutki promieniowania musisz wiedzieć, że istnieją trzy czynniki, które o tym decydują, a mianowicie:

Odległość - im jest większa pomiędzy Tobą, a źródłem promieniowania tym mniejszą dawkę promieniowania otrzymasz. W razie poważnych awarii jądrowych, władze prawdopodobnie będą wzywać do ewakuacji, aby oddalić się od źródła promieniowania.

Osłona - podobnie jak odległość im bardziej ciężkie i gęste materiały pomiędzy Tobą a źródłem promieniowania tym lepiej. Dlatego władze lokalne mogą doradzić Ci pozostanie w domu, o ile wypadek nie wydarzył się w pobliskiej elektrowni atomowej. W wielu przypadkach ściany Twojego domu są wystarczającą osłoną w celu zabezpieczenia Twojego zdrowia.

Czas - większość zdarzeń radioaktywności stosunkowo szybko traci natężenie promieniowania. Ograniczenie czasu przebywania w zasięgu zagrożenia zmniejszy pochłoniętą dawkę promieniowania. Po wystąpieniu zagrożeń radiologicznych, lokalne władze będą monitorować wszystkie wypadki pojawienia się promieniowania     i określać, kiedy minie.

 

Podczas wydarzenia:

-         zachowaj spokój, nie wszystkie wypadki związane z wydostaniem się substancji promieniotwórczych są dla Ciebie niebezpieczne. Wypadek może dotyczyć obszaru zakładu i nie powodować żadnych zagrożeń zewnętrznych;

-         nasłuchuj w radiu i w telewizji oficjalnych komunikatów, jeśli jest to zalecane pozostań w domu;

-         w przypadku zaniechania ewakuacji, pozostań w domu:

                     zabezpiecz zwierzęta lub weź je do domu;

ˇ        zabezpiecz i pozamykaj drzwi oraz okna;

ˇ        wyłącz wentylację, ogrzewanie nawiewowe itp.;

ˇ        udaj się do piwnicy lub innych pomieszczeń poniżej powierzchni gruntu i pozostań w nich;

ˇ        jeśli musisz wyjść na zewnątrz, zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem.

-         bądź przygotowany do ewakuacji lub schronienia się na dłuższy

    czas w swoim domu;

-         przechowuj żywność w szczelnych pojemnikach lub w lodówce:

a)     niezabezpieczoną żywność przed schowaniem dokładnie opłucz;

b)     zrezygnuj ze spożywania owoców, warzyw i wody z niepewnych źródeł;

-         gdy powracasz do miejsca schronienia z zewnątrz:

a)        spłucz i zmień odzież oraz obuwie;

b)        dokładnie umyj całe ciało;

c)        włóż rzeczy noszone na zewnątrz do plastikowej torby i szczelnie je zamknij;

-         postępuj zgodnie z zaleceniami określonymi przez władze (służby ratownicze) do czasu odwołania zagrożenia skażeniem promieniotwórczym.

 

Po wydarzeniu:

-         gdy bezpośrednie zagrożenie minęło, opuść ukrycie i w razie najmniejszych podejrzeń o skażenie poddaj siebie i rodzinę zabiegom sanitarnym;

-         unikaj spożywania żywności z Twojego ogrodu oraz mleka od Twoich krów         i kóz, dopóki nie będą zbadane przez lokalny przez terenową stację sanitarno - epidemiologiczną;

-         w przypadku zarządzenia ewakuacji zabierz ze sobą najcenniejsze rzeczy, odzież, dokumenty i produkty żywnościowe. Zabezpiecz mieszkanie.

 

Katastrofy budowlane.

Najcześciej powodowane są wadami konstrukcyjnymi i technologicznymi, wybuchami gazu, szkodami górniczymi,  terroryzmem.

 

DO PODSTAWOWYCH ZASAD NALEŻY:

-         powiadomienie służb ratowniczych (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe);

-         udzielenie pomocy lżej poszkodowanym, gdy nie grozi to pożarem, wybuchem i gdy nie ma innych zagrożeń;

-         stosowanie się do poleceń służb ratowniczych;

-         oddalić się jak najszybciej, gdy jest podejrzenie wycieku niebezpiecznej substancji lub wybuchu;

-         ostrzeganie innych przypadkowych świadków zdarzenia;

-         jeśli byłeś uczestnikiem katastrofy nie opuszczaj miejsca zdarzenia bez przebadania przez lekarza, ponieważ skutki mogą się ujawnić dopiero po kilku godzinach;

-         o ile nie możesz opuścić budynku (mieszkania) drzwiami wyjściowymi, przez klatkę schodową z powodu zagrożenia lub innych przeszkód - uciekaj przez okno jeśli jest to możliwe.

 

GDY NIE MASZ MOŻLIWOŚCI OPUSZCZENIA DOMU:

wywieś w oknie białe prześcieradło lub obrus - jako znak dla ratowników, że potrzebujesz pomocy.

GDY JESTEŚ UNIERUCHOMIONY (PRZYSYPANY):

nawołuj pomocy, stukaj w lekkie elementy metalowe - ułatwisz ratownikom Twoją lokalizację.

GDY OPUŚCIŁEŚ DOM (MIESZKANIE):

-         powiadom kierującego akcją ratowniczą o osobach z rodziny i sąsiadach, którzy zostali jeszcze w pomieszczeniach budynku oraz o osobach, które aktualnie i na pewno przebywają poza domem (w pracy, szkole itp.);

-         jeśli posiadasz informacje pomocne w akcji ratowniczej, przekaż je niezwłocznie służbie ratowniczej;

-         nie przeszkadzaj w pracy ratownikom;

-         nie wracaj na miejsce katastrofy, ani nie wchodź do uszkodzonego wypadkiem budynku bez zezwolenia służb budowlanych, które określają, czy takie wejście jest bezpieczne;

-         o ile doznałeś obrażeń (jesteś ranny), zgłoś się do punktu pomocy medycznej;

-         zgłoś swoje potrzeby do punktu pomocy społecznej lub władz miasta, gminy.

 

Kiedy jesteś świadkiem katastrofy budowlanej, niezwłocznie powiadom: Straż Pożarną, Policję, Pogotowie Ratunkowe.

 

Ewakuacja.

To natychmiastowa konieczność przemieszczenia ludności z rejonów,             w których wystąpiło bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia. W tej sytuacji władze lokalne (organizatorzy ewakuacji) poprzez środki masowego przekazu lub radiowozy straży pożarnej i policji powiadomią Cię o sposobach jej przeprowadzenia.

Ewakuując się musisz być przygotowany na trzydniową samowystarczalność i mieć ze sobą niezbędne wyposażenie. Czas, w którym powinieneś się ewakuować zależy od rodzaju zagrożenia. Jeśli zagrożenie można monitorować masz zwykle dzień lub dwa na przygotowanie się do ewakuacji. Lecz w większości sytuacji, ewakuującym się starcza czasu jedynie na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Dlatego trzeba być zawczasu przygotowanym.

 

Planowanie ewakuacji:

-         zwróć się do władz lokalnych o plan ewakuacji Twojego obszaru i naucz się przebiegu przewidzianych tam dróg ewakuacji. Jeśli nie posiadasz samochodu uzgodnij zawczasu możliwość swojej ewakuacji z sąsiadami lub władzami lokalnymi;

-         omów ze swoją rodziną możliwość i ewentualną konieczność ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Zaplanuj, gdzie się udasz jeśli będziesz musiał się samo-ewakuować. Zdecyduj się jak tam się dostaniesz, ustal miejsce;

-         ustal miejsce, gdzie Twoja rodzina ma się spotkać jeśli zostaniecie rozdzieleni w sytuacji zagrożenia. Poproś swoich znajomych mieszkających poza obszarem Twojego zamieszkania, by zgodzili się pełnić rolę „punktu informacyjnego”, gdzie odseparowany od rodziny możesz zadzwonić                 i poinformować, gdzie jesteś i jaka jest Twoja sytuacja;

-         dowiedz się, gdzie ewakuowane będą Twoje dzieci, jeśli taka konieczność zajdzie w czasie ich pobytu w szkole;

-         zgromadź zestaw rzeczy niezbędnych do ewakuacji: zasilane bateriami radio, latarki, zapasowe baterie, żywność, wodę i odzieży. Pamiętaj, że czasami trzeba się ewakuować w ciągu kilku minut;

-         jeśli jest konieczność ewakuacji napełnij bak swego samochodu. Stacje benzynowe mogą być zamknięte w czasie katastrofy;

 

Co robić jeśli otrzymasz informację o ewakuacji:

Słuchaj stale bateryjnie zasilanego radia i realizuj przekazywane tą drogą instrukcje. Jeśli zagrożenie związane jest z uwolnieniem się niebezpiecznych substancji chemicznych ewakuuj się natychmiast:

-         wykorzystuj zalecane drogi ewakuacji;

-         nie korzystaj ze skrótów , ponieważ mogą być one zablokowane;

-         trzymaj się z dala od zerwanych linii elektrycznych;

W innych przypadkach na ogół zdążysz przed wyjazdem wykonać następujące czynności:

-         zabrać zapasy: wody, żywności, ubrania, dokumenty, polisy ubezpieczeniowe i pieniądze;

-         zabezpieczyć dom. Zamknąć okna, wyłączyć z kontaktów urządzenia elektryczne;

-         zamknąć główny zawór wody i wyłącznik prądu i gazu;

-         poinformować rodzinę, gdzie się udajesz.

 

Zapasy na wypadek katastrofy.

KAŻDA RODZINA POWINNA MIEĆ PRZYGOTOWANE PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE NA CZAS KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH LUB KATASTROF.

Podczas katastrof może wystąpić brak elektryczności, gazu, wody itp. Możliwe jest też, że warunki uniemożliwiają opuszczenie domu przez wiele dni. Możesz potrzebować zapasów w celu samodzielnego przeżycia przez trzy lub więcej dni. Oznacza to, że powinieneś posiadać zapasy wody, żywności i innych przedmiotów na wypadek katastrofy. Przygotowane zawczasu wyposażenie ułatwi przetrwanie trudnego okresu.

WYPOSAŻENIE POWINNO ZAWIERAĆ:

-         żywność: mięso, owoce i warzywa w puszkach; puszkowane soki, mleko         i zupy; cukier, sól i przyprawy; wysokokaloryczne pożywienie (witaminy, słodycze, żywność dla niemowląt i ludzi starszych, krakersy, suchary, ekstrakty kawy i herbaty) - zapas na okres 3-5 dni przechowywać w chłodnym miejscu;

-         wodę: wodę należy zgromadzić najlepiej w plastikowych pojemnikach w ilości 4-5 litrów na osobę na okres 3-5 dni, wliczając wodę do utrzymania podstawowych zasad higieny;

-         odzież i rzeczy do spania: każdy domownik powinien posiadać jedną zmianę bielizny, odzieży i butów, a dodatkowo okrycie przeciwdeszczowe, ciepłą bieliznę, koc lub śpiwór;

-         apteczkę pierwszej pomocy: gaza; sterylne bandaże, w tym elastyczne; taśmy przylepne; nożyczki; chusta; termometr; środki aseptyczne, środki przeciwbólowe, aspirynę, środki przeczyszczające, węgiel aktywowany; mydło; rękawice gumowe oraz zapas lekarstw na przewlekłe choroby członków rodziny;

-         przybory i narzędzia: turystyczny zestaw do gotowania, radio na baterie, latarki, zapasowe baterie, nóż wieloczynnościowy, zapałki, przybory do pisania, gwizdek, zestaw powinien być spakowany i gotowy do zabrania.

 

Schrony i ukrycia.

Powiedz swojej rodzinie gdzie znajduje się najbliższy schron (ukrycie), by wszyscy wiedzieli, gdzie się udać.

Posiadanie schronienia ma kluczowe znaczenie w czasie klęski żywiołowej, katastrofy lub wojny. Schronem (ukryciem) może być piwnica domu lub uszczelnione pomieszczenie w czasie przemieszczania się chmury trujących substancji lub dom podczas niebezpiecznych gwałtownych burz i mroźnej pogody. W sytuacji katastrof wyspecjalizowane służby obrony cywilnej i grupy ratownicze będą podejmować działania w celu uruchomienia publicznych schronów (ukryć) w budynkach urzędów    i szkół.

Powiadom znajomego