W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

„Projekt "

 

Uchwała nr ...........................................

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ............................


w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 36 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Dokonuje się przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, poprzez utworzenie w Szpitalu Śląskim w Cieszynie Oddziału kardiologicznego oraz Bloku Operacyjnego II.

 

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie przekształcenia Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Cieszynie


Pani Dyrektor ZZOZ-u w Cieszynie pismem z dnia 12.05.2011 r. zwróciła się z prośbą  o przedłożenie  na majową sesję Rady Powiatu Cieszyńskiego projektu uchwały w sprawie przekształcenia ZZOZ-u w Cieszynie poprzez utworzenie Oddziału kardiologicznego oraz Bloku Operacyjnego II.


Procedura utworzenia Oddziału kardiologicznego jest spowodowana możliwością zakontraktowania wysoko wycenionych świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii,  które obecnie są gorzej kontraktowane w ramach Oddziału chorób wewnętrznych II. Natomiast utworzenie Bloku Operacyjnego II wiąże się z możliwością wynajmowania sal operacyjnych podmiotom zewnętrznym. Utworzenie obu komórek organizacyjnych pozwoli na poprawę sytuacji finansowej ZZOZ w Cieszynie.

Rada Społeczna ZZOZ w Cieszynie uchwałą nr 83/11 z dnia 13.04.2011 r. pozytywnie zaopiniowała przekształcenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie w w/w sposób.

Zgodnie z art. 36 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - tworzenie, przekształcenie
i likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje w drodze rozporządzenia właściwego organu administracji rządowej albo w drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.
Powiadom znajomego