W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.19.2011 w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.120.19.2011

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 14 lipca 2011r

 

w sprawie

 

powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu


Na podstawie art. 10 ust 1 i 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 roku - o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 84 z 2001 roku poz. 906 z póź. zmianami) oraz na podstawie art. 80 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994R. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 roku nr 156 poz 1118 z późn. zmianami).


zarządzam, co następuje:


§1

Powołuję Zespół Opiniowania Dokumentacji dla dokumentów dotyczących zgłoszeń i pozwoleń obiektów uszkodzonych w wyniku działania żywiołu przy Staroście Cieszyńskim jako organie administracji architektoniczno-budowlanej.


§2

W skład Zespołu Opiniowania Dokumentacji wchodzą jako przedstawiciele właściwych miejscowo organów:  • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - Pan Dariusz Borkowski
  • Powiatowy Inspektor Sanitarny - Pan Łukasz Koch
  • Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Stanisław Sala
  • Powiatowa Inspekcja Pracy - Pan Janusz Grygierczyk
  • Państwowa Straż Pożarna - Pan Adam Somerlik
  • Wojewódzki Konserwator Zabytków - Pani Kinga Pałka-Bywalec
  • Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Pan Marek Gołębiowski
  • Okręgowy Urząd Górniczy Rybnik - Pan Tomasz Zychma
  • Okręgowy Urząd Górniczy Kraków - Pan Zbigniew Klikiewicz

§3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Architektury i Budownictwa.


§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA


Czesław Głuza

Powiadom znajomego