W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.03.2011 w sprawie zapewnienia funcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją


Z A R Z Ą D Z E N I E   N R WO.120.3.2011

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 27 stycznia 2011 r.


w sprawie zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w powiatowych jednostkach organizacyjnych oraz nadzoru nad jej realizacją.

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84)

zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.      Kierownicy jednostek organizacyjnych Powiatu Cieszyńskiego zobowiązani są zapewnić funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanych przez siebie jednostkach.

2.      Kontrola zarządcza rozumiana jako ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań powinna uwzględniać rodzaj wykonywanych zadań, posiadane zasoby oraz warunki, w jakich jednostka działa.


§ 2

1.     Kontrola zarządcza winna być realizowana przy wykorzystaniu wskazówek zawartych w

Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, ogłoszonych w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r.

2.     Zobowiązuję kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do bieżącego monitorowania i dokonywania - co najmniej raz w roku - samooceny systemu kontroli zarządczej, która będzie podstawą do sporządzenia informacji o stanie kontroli zarządczej.

3.     Zobowiązuję kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych do składania raz w roku według stanu na dzień 31 grudnia - za pośrednictwem Biura Skarg i Kontroli Starostwa Powiatowego - informacji o stanie kontroli zarządczej, w terminie do końca stycznia roku następnego.

4.     Wzór informacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

5.     Przykładowy sposób sporządzenia informacji stanowi załącznik nr 2.


§ 3

Zobowiązuję Biuro Skarg i Kontroli Starostwa Powiatowego do przyjmowania informacji o stanie kontroli zarządczej.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.STAROSTA

Czesław GluzaZałączniki

Powiadom znajomego