W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Profil Społeczno-Gospodarczy

Opracowanie:
Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. Kraków, styczeń 2001 r.

SPIS TREŚCI:

 1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA  
 2. ŹRÓDŁA DANYCH WYKORZYSTANYCH W ANALIZIE  
 3. WARUNKI NATURALNE 
  3.1 Położenie geograficzne 
  3.2  Przyroda 
  3.3  Klimat 
  3.4  Surowce mineralne 
  3.5  Gleba 
  3.6  Wody  
 4. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
  4.1  Powierzchnia i użytkowanie terenu 
  4.2  Powierzchnia nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych pod działalność gospodarczą 
  4.2.1  Przeznaczenie gruntu – PS 
  4.2.2  Przeznaczenie gruntu – UC 
  4.2.3  Przeznaczenie gruntu – RS 
  4.2.4  Inne przeznaczenia o charakterze komercyjnym 
 5. CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA 
  5.1  Struktura demograficzna 
  5.2  Struktura zatrudnienia ludności 
  5.3  Bezrobocie  
 6. INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 
  6.1  System wodociągowy 
  6.2  Kanalizacja i oczyszczalnie ścieków 
  6.3  Gospodarka odpadami 
  6.3.1  Obecny stan gospodarki odpadami  
  6.3.2  Składowiska odpadów 
  6.3.3  Nielegalne wysypiska odpadów  
  6.3.4  Inne odpady 
  6.4  Infrastruktura energetyczna 
  6.5  Ciepłownictwo 
  6.6  Sieć gazowa 
  6.7  Telekomunikacja  
 7.  OCHRONA ŚRODOWISKA 
  7.1  Stan sanitarny powietrza atmosferycznego 
  7.2  Stan zanieczyszczenia wód powierzchniowych 
  7.3  Stan zanieczyszczenia gleb 
  7.4  Hałas komunikacyjny i przemysłowy 
  7.5  Szkody górnicze 
  7.6 Zagrożenia ekologiczne 
 8. TRANSPORT I KOMUNIKACJA 
  8.1  Sieć drogowa 
  8.2  Infrastruktura komunikacyjna 
  8.3  Linie kolejowe i inne środki transportu  
 9. INSTYTUCJE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
  9.1  Opieka przedszkolna 
  9.2  Szkolnictwo podstawowe 
  9.3  Szkolnictwo ponadpodstawowe 
  9.4  Ochrona zdrowia 
  9.5  Opieka społeczna  
 10. GOSPODARKA MIESZKANIOWA 
  10.1  Zasoby mieszkaniowe 
 11. TURYSTYKA, SPORT I WYPOCZYNEK 
  11.1  Zabytki 
  11.2  Kultura 
  11.3  Turystyka, rekreacja i sport]
 12. PODATKI LOKALNE
 13. FINANSE PUBLICZNE ROLNICZA PRODUKCJA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA  
 14. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  
  14.1  Struktura podmiotów gospodarczych 
  14.2  Instytucje, izby, związki przedsiębiorców  
  14.3  Planowane prywatne inwestycje  
  14.4  Niezagospodarowany majątek 
  14.5  Ruch graniczny  
 15.  Atrakcyjność inwestycyjna  

Załączniki

Powiadom znajomego