W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

28/10 w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.39.2015


Zarządzenie Nr 28/10

Starosty Cieszyńskiego

z dnia 19 października 2010 r.

 

 

w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w CieszynieNa podstawie:

- art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.),

- art. 40 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

oraz w oparciu o wypracowane przez praktykę zasady


zarządzam co następuje:


§ 1

 

Zatwierdzam i wprowadzam do stosowania wewnętrzne procedury regulujące gospodarkę finansową, obejmujące:

1)     Zasady polityki rachunkowości prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

- załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2)     Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 ‑ załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia..

3)     Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku   i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie - załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4)     Instrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

- załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5)     Instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w Starostwie Powiatowym w Cieszynie - załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6)     Regulamin wewnętrznej kontroli gospodarki finansowej w Starostwie Powiatowym w Cieszynie - załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

7)     Instrukcję w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowania terroryzmu - załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.


§ 2


Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków, do:

1)      zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania zawartych w nich postanowień, co zostaje potwierdzone w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia,

2)      zgłaszania konieczności aktualizacji w/w instrukcji w związku ze zmianami przepisów prawnych.

§ 3


Traci moc Zarządzenie Starosty Cieszyńskiego Nr 28/2006 z dnia 18 sierpnia 2006 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        S T A R O S T A

 

                                                                                                                                                                                                                                                                 Czesław Gluza


Powiadom znajomego