Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kierownictwo Starostwa

Starosta
Mieczysław Szczurek

tel. 33 47 77 100

Wicestarosta
Janina Żagan

tel. 33 47 77 100

Godziny pracy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie.


Informacja o godzinach pracy poszczególnych Wydziałów i Biur znajduje się w dalszej części artykułu.

Konta bankowe

Numery kont bankowych — Bank Handlowy w Warszawie S.A.


63 1030 1087 0000 0000 8309 6128
(opłaty rejestracyjne i prawa jazdy)


Opłaty geodezyjne: 
94 1030 1087 0000 0000 8309 6055
(opłaty geodezyjne: za mapy, wypisy i wyrysy z ew. gruntów itp.)


Rachunek dochodów Skarbu Państwa:
50 1030 1087 0000 0000 8309 6071
(opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów i melioracyjne)

Pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Gminach Wisła, Goleszów, Brenna, Chybie, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Skoczów, Zebrzydowice i Cieszyn w pomieszczeniach nieodpłatnie udostępnionych na ten cel przez samorządy gminne oraz ZZOZ w Cieszynie.

Punkty w Gminach Wisła, Brenna, Goleszów oraz Skoczów, prowadzone są przez adwokatów i radców prawnych wskazanych odpowiednio przez Okręgową Radę Adwokacką oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych. Natomiast punkty nieodpłatnej pomocy prawnej usytuowane na terenie Gminy Cieszyn, Hażlach (w Pogwizdowie i w Hażlachu), Chybie oraz Zebrzydowice powierzone zostały organizacjom pozarządowym wyłonionym w otwartych konkursach ofert.

Rejestracja do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się pod nr tel. (33) 4777 239.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budynku nr 1, 2 i 3 Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

zamówienie na Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych i teleinformatycznych w budynku nr 1, 2 i 3 Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

nr sprawy ZP.272.3.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Wykonanie termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

zamówienie na Wykonanie termomodernizacji budynków Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

nr sprawy ZP.272.2.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła i kotłownią w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

zamówienie na Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z pompą ciepła i kotłownią w ramach termomodernizacji Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Bażanowicach

nr sprawy ZP.272.1.2019

zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

cena poniżej 5.548.000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)

zamówienie na: Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019 wraz z dostawą na place magazynowe.

zamówienie na Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2019 wraz z dostawą na place magazynowe.

nr sprawy PZDP.272.1.2019

zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

cena poniżej 221.000

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro).

Uchwały Rady

uchwała nr: IV/27/19

uchwała nr IV/27/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia Planu kontroli i pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019

uchwała nr: IV/26/19

uchwała nr IV/26/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie przyjęcia Planu pracy Rady Powiatu na rok 2019

uchwała nr: IV/25/19

uchwała nr IV/25/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie uchwała budżetowa na 2019 rok

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 961 z dnia

uchwała nr: IV/24/19

uchwała nr IV/24/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego

uchwała nr: IV/23/19

uchwała nr IV/23/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Wiśle, oznaczonej jako pgr 37/8 o pow. 0,4482 ha, będącej własnością Gminy Wisła, objętej KW BB1C/00094139/6 Sądu Rejonowego w Cieszynie

uchwała nr: IV/22/19

uchwała nr IV/22/19

jakiego organu Rady Powiatu

z dnia

w sprawie w sprawie delegowania radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Konsultacje społeczne

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2019 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje trwały od dnia 22 listopada 2018 r. do dnia 06 grudnia 2018 r.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie i propozycje zmian. Uchwała nr...

Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 25 października br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/266/09 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 lutego 2009r....

Wynik konsultacji dotyczacych Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/318/05 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Powiat Cieszyński, a także przypadków, w których zwalnia się dyrektorów z obowiązku realizowania takich zajęć

Ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2018r. w sprawie wyniku konsultacji społecznych dotyczących Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/318/05 z dnia 27 czerwca 2005 r.   w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin...

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij