Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Rejestracja dziennika budowy (PB-11)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Architektury i Budownictwa

Treść

REJESTRACJA DZIENNIKA BUDOWY

OPIS USŁUGI

Zarejestrowanie i opieczętowanie dziennika budowy.

 WYMAGANE DOKUMENTY 

  • kopia pozwolenia na budowę, opatrzona klauzulą ostateczności;
  • dziennik budowy.
 
OPŁATY (KWOTY I FORMY OPŁAT)
Brak
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
 
1. Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa  w Cieszynie, ul. Szeroka 13, pok. nr 330 (II p.);
2. Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn.
3. Pocztą – na adresy jak wyżej.
 
KTO UDZIELA INFORMACJI (WYDZIAŁ, OSOBA, NR TEL.)
 
Sekretariat Wydziału Architektury i Budownictwa w Cieszynie, ul. Szeroka 13, pok. nr 330, tel. 33 477 436
 
CZAS REALIZACJI USŁUGI
 
Bez zbędnej zwłoki
 
SPOSÓB ODBIORU
 
1. Osobiście w sekretariacie Wydz. Architektury i Budownictwa  w Cieszynie, ul. Szeroka 13, pok. nr 330 (II p.);
2. Przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Inwestora;
3. Pocztą - za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  

KOMUNIKAT!

 

Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, iż

od dnia 2 maja 2019 r.

ulega zmianie czas pracy Wydziału Architektury i Budownictwa.

 

Sekretariat Wydziału będzie przyjmował strony w zakresie składania wniosków oraz odbioru decyzji i innych dokumentów związanych z zakończonymi postępowaniami
w godzinach pracy Starostwa tzn.

poniedziałek, wtorek, środa od 7.30 do 15.30

czwartek od 8.00 do 17.00

piątek od 8.00 do 15.00

 

Natomiast pozostali pracownicy Wydziału będą przyjmować strony
w zakresie prowadzonych postępowań

codziennie w godzinach od 9.00 do 14.00

 
PODSTAWY PRAWNE
 
Art. 45 ust.1 Prawa budowlanego.
 
TRYB ODWOŁAWCZY
 
Nie dotyczy
 
WZORY WNIOSKÓW, FORMULARZY, ZAŁĄCZNIKÓW ITP.
 
Nie dotyczy, ewentualnie – wniosek odręczny (przy przesłaniu dziennika pocztą).
 
 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2)      Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu spełnienia obowiązku ustawowego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania;
7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych wskazanego na wstępie;
8)      Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w celu realizacji obowiązków prawnych administratora i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu procedury administracyjnej;
9)      Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij