W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

19/10 w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych. UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R.

UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.75.2017 Z DNIA 19.12.2017R.
 
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.44.2016

Z DNIA 20.12.2016r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  19/10

 

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

 

z  dnia 6 sierpnia 2010 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia dokumentacji określającej sposób przetwarzania danych osobowych oraz środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania danych osobowych

 

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakimi powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. nr 100, poz. 1024),


zarządzam, co następuje:

 

§ 1

1.   Wprowadzam dokumentację określającą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

2.   Na dokumentację, o której mowa w ust. 1 składa się:

1)     Polityka bezpieczeństwa danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia (zwana dalej „Polityką bezpieczeństwa"),

2)     Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia (zwana dalej „Instrukcją zarządzania").

 

§ 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do przestrzegania „Polityki bezpieczeństwa" oraz „Instrukcji zarządzania" w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz postanowień ustawy o ochronie danych osobowych i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie.


§ 3

Traci moc zarządzenie nr 27/2006 Starosty Cieszyńskiego z dnia 21.07.2006 r. w sprawie zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.


§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


STAROSTA

 

Czesław Gluza


Powiadom znajomego