W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.34.2014

UTRACIŁO MOC PRZEZ WO.120.60.2017
ZMIENIONE PRZEZ WO.120.23.2015

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  WO.120.34.2014

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia  11 grudnia  2014 r.


w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego i wyznaczenia pracowników do przeprowadzenia ewakuacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie

 

Na podstawie § 6 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719) i art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b) Kodeksu Pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.) oraz § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie


zarządzam, co następuje:


§ 1

Wprowadza się Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynków Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz ul. Szerokiej 13, stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wyznacza się następujących pracowników do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników w Starostwie Powiatowym w Cieszynie:


1)     w budynku przy ul. Bobreckiej 29 osoba odpowiedzialna za ewakuację Paweł Brągiel tel. 534 967 011, a ponadto :


a)    na IV piętrze:

 – Jacek Wiśniewski – Wydział Finansowy tel. wew. 314,

 – Maria Kowalska – Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich tel. wew. 303,


b)    na III piętrze:

       – Wojciech Żebrok – Wydział Organizacyjny tel. wew. 321,

       – Michał Rajwa  – Wydział Edukacji tel. wew. 220,


c)    na II piętrze:

       – Jerzy Górny – Wydział Komunikacji tel. wew. 109,

       – Brygida Malcherek  – Biuro Zarządu Powiatu tel. wew. 101,


d)    na parterze – Mirosław Sitko – Wydział Komunikacji tel. wew. 346,


 2)    w budynku przy ul. Szerokiej 13 osoba odpowiedzialna za ewakuację Paweł Siuzdak tel. 534 967 014, a ponadto


a)    na II piętrze:

 – Michał Bujok – Wydział Architektury i Budownictwa tel. wew. 435,

 – Beata Bieniek – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa tel. wew. 431,


b)    na I piętrze:

– Dominika Sikora – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. wew. 413,

– Dorota Klimosz – Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. wew. 422,


c)    na parterze:

–Aleksandra Żmija – Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru tel. wew. 412


§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom wymienionym w § 2.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 5

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 3/03 z dnia 15 stycznia 2003 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Załączniki

Powiadom znajomego