W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w CieszynieUchwała nr ...........................................

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ............................w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w CieszynieNa podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.)


Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się zmiany w Statucie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, uchwalone przez Radę Społeczną ZZOZ w Cieszynie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany w Statucie
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w CieszynieW § 20 ust. 1 pkt 1 dodane zostają następujące komórki organizacyjne:

  1. Pododdział Udarowy

  2. Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

  3. Szpitalny Oddział Ratunkowy


Konieczność poszerzenia komórek organizacyjnych Szpitala Śląskiego o pododdziały wymienione
w pkt 1 i 2 wynika z wprowadzenia w 2009r. tzw. rozporządzeń koszykowych.


Ad 1)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 140, poz. 1143 z późn. zm.)
w załączniku nr 4 l.porz. 2 pkt 1 stanowi, iż wymogiem formalnym do zakontraktowania świadczeń związanych z leczeniem udaru mózgu jest posiadanie oddziału udarowego.

Zarządzenie nr 69/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne w załączniku nr 3 pkt 31.4.1 określa wymaganie formalne dla zakontraktowania ww. świadczeń: wpis
w Rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej część VIII kodu resortowego 4222 oddział udarowy.

Ad 2)

Zarządzenie nr 56/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: rehabilitacja lecznicza
w załączniku nr 3 pkt 5.3.4 określa wymagania formalne dla zakontraktowania świadczeń
z zakresu rehabilitacji neurologicznej: funkcjonowanie jako odrębny oddział w szpitalu wielooddziałowym lub część większego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. nr 140, poz. 1143 z późn. zm.)
w załączniku nr 4 l.porz. 2 pkt 4 stanowi, iż wymogiem formalnym do zakontraktowania
ww. świadczeń jest udokumentowanie zapewnienia ciągłości leczenia w oddziale rehabilitacji neurologicznej w ramach kontynuacji leczenia.

Wymogi stawiane przez rozporządzenia koszykowe i wydane na ich podstawie zarządzenia Prezesa NFZ zaczną obowiązywać zakłady opieki zdrowotnej od 2011 roku, zatem obecnie należy dostosować się do ww. wymagań, by była możliwość zakontraktowania wykonywanych świadczeń z zakresu leczenia udarów mózgu i rehabilitacji neurologicznej.

Ad 3)

Konieczność utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wynika z możliwości pozyskania środków z funduszy europejskich, które nie mogą zostać przeznaczone na Izbę Przyjęć. Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie stworzenia lądowiska
dla helikopterów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet
XII Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 Rozwój, budowa i remont lądowisk dla helikopterów służących dostępności
do szpitalnych oddziałów ratunkowych.

Ponadto w miejsce świadczeń wykonywanych w Izbie Przyjęć można zakontraktować świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, które są lepiej wyceniane.


Powiadom znajomego