W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010

 

Uchwała nr         /      /10

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 7 grudnia 2010 r.

 

 

w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010

                                                                

Na podstawie:

-          art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-          art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

 

 

Rada Powiatu uchwala:

 

§ 1

Dokonać wyboru firmy:

 

Kancelaria Audytorsko – Konsultingowa AUDSULTING, Bydgoszcz

 

do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E

 

do uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego za rok 2010W znowelizowanej ustawie o finansach publicznych został wprowadzony przepis zobowiązujący jednostkę samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, za który sporządza się sprawozdanie finansowe, przekracza 150 tysięcy, do badania tego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego, zgodnie z ustawą o rachunkowości, dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, którym w tym przypadku jest Rada Powiatu.

W dniu 20.10.2010 r. na stronie powiatu umieszczono ogłoszenie o składaniu ofert na badanie sprawozdania finansowego Powiatu Cieszyńskiego przez podmioty do tego uprawnione. Jako warunki wskazano złożenie oświadczeń o gotowości do obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej rozpatrującej sprawozdanie oraz gotowość do obecności na sesji Rady Powiatu, na której zatwierdzane będzie sprawozdanie finansowe,  w celu złożenia wyjaśnień i informacji. W odpowiedzi na ogłoszenie do dnia 5.11.2010 r. wpłynęło  8 ofert spełniających powyższe warunki, które przedstawia poniższe zestawienie:


Lp

Nazwa i adres oferenta

Cena oferty brutto

Rok wpisu na listę podmiotów uprawnionych do badania

Ilość zatrudnionych biegłych

1.

AUDSULTING

Kancelaria Audytorsko-Konsultingowa

Bydgoszcz

12.200 zł

1995

4

2.

MISTERS AUDYTOR Sp. z o.o.

Warszawa

24.278 zł

1995

11

3.

Bad-Bil Biuro Ekspertyz i Badania Bilansów

Sp. z o.o. Grupa Finanse Serwis

Opole

24.400 zł

1995

30

4.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Usługowe „Book-Keeper” Kancelaria biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Bielsko-Biała

Kancelaria Biegłych Rewidentów GA-BO Sp. z o.o.

Kraków

36.905 zł

1995

2010

6

3

5.

Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Katowice

39.040 zł

1995

4

6.

AUXILIUM AUDYT

Spółka Komandytowa

Podmiot z Grupy Kapitałowej AUXILIUM

Kraków

48.800 zł

1995

150

7.

Biuro Biegłych Rewidentów „EKO-BILANS” Sp. z o.o.

Łódź

28.060 zł

1992

20

8.

PKF Audyt Sp. z o.o.

Katowice

47.458 zł

2001

18


W związku z faktem iż żaden z oferentów nie ma doświadczenia w zakresie badania sprawozdań finansowych jst , gdyż dotychczas nie było wymogu ich przeprowadzania. Zarząd Powiatu wnosi o dokonanie wyboru najtańszej oferty.Powiadom znajomego