W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie


Uchwała Nr IX/     /11

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 31 maja 2011 r.

 

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu roku 2011 w związku z finansowaniem inwestycji pn.: "Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków WTZ w Drogomyślu"

 

Na podstawie:

-  art. 12 pkt 8 lit. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

-  art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Powiatu uchwala co następuje

 

§ 1

 

1. Zaciągnąć na zasadach preferencyjnych pożyczkę długoterminową w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 19.557 zł realizowaną w 2011 r.

2. Zawrzeć umowę pożyczki w terminie do 30 września 2011 r.


§ 2

 

Pożyczkę o której mowa w § 1 przeznaczyć na dofinansowanie w 2011 roku zadania inwestycyjnego pn.: "Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków WTZ w Drogomyślu"

§ 3

 

1.                  Źródłem spłat pożyczki będą dochody budżetu Powiatu w latach  2011 - 2012.

2.                  Pożyczka zostanie spłacona w nieprzekraczalnym terminie do  31 grudnia 2012 roku.


   § 4

 

1. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zawarcia umowy pożyczki w wysokości 19.557 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu do wystawienia weksla in blanco stanowiącego formę zabezpieczenia zobowiązania pożyczkowego, o którym mowa wyżej.


§ 5

 

Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu.


§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z planowaną realizacją zadania pn.: "Zastosowanie kolektorów słonecznych dla przygotowania ciepłej wody użytkowej dla budynków WTZ w Drogomyślu" złożony został do  WFOŚiGW w Katowicach wniosek o przyznanie pożyczki w wysokości 19.557 zł (oprocentowanie na poziomie 0,6 stopy redyskonta weksli, obecnie 3 %).

Zatem niniejszą uchwałą Zarząd Powiatu wnosi o upoważnienie do zaciągnięcia pożyczki w wys. 19.557 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem przyznania przez WFOŚiGW dotacji i pożyczki.

 
Powiadom znajomego