W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.36.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Cieszyński
z dnia
w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej
Status obowiązujące

Zarządzenie  Nr  WO.120.36.2015

Starosty  Cieszyńskiego 

z  dnia 1 grudnia 2015 r. 

 

w  sprawie  powołania  Komisji  Inwentaryzacyjnej

 

Na  podstawie:

-  § 35 ust.2   Regulaminu  Organizacyjnego  Starostwa  Powiatowego  w  Cieszynie,
-  § 13 ust.1  Instrukcji  w sprawie gospodarki majątkiem Powiatu, inwentaryzacji majątku i zasad   odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 28/2010 Starosty Cieszyńskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie procedur wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Cieszynie.

 

ustala się co następuje:

 

§  1

Powołuje się Zakładową Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pozostałych aktywów i pasywów (z wyłączeniem składników majątku trwałego) w składzie:

  1. Beata Domagała                 -  przewodniczący,
  2. Paweł Brągiel                      -  członek,
  3. Maria Świetlicka                  -  członek,
  4. Karina Kominek                   - członek.

 

§  2

1.  Zarządza się przeprowadzenie w Starostwie Powiatowym w Cieszynie:
     a) inwentaryzacji rocznej sald aktywów i pasywów,
     b) spisu z natury środków pieniężnych w kasie, druków ścisłego zarachowania, czeków obcych, weksli i innych papierów wartościowych,
     c) tablic rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek  na szybę, licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport w Wydziale Komunikacji.


2. Czynności określone w ust. 1 przeprowadzić w terminach i na zasadach określonych w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

STAROSTA

Janusz Król

 

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego