W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Aktualności

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

20.12.2022 r.

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240309_2 Istebna została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).

Ponadto informujemy, że tym samym zostały zakończone prace związane z zakładaniem baz danych GESUT oraz BDOT500 dla obszaru całego powiatu cieszyńskiego (z wyłączeniem miasta Cieszyna, dla którego zadania z zakresu geodezji i kartografii, na zasadach porozumienia, realizuje Burmistrz miasta Cieszyna).


26.10.2021 r.

Informujemy, że dla jednostki ewidencyjnej 240310_5 Skoczów obszar wiejski została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).


26.07.2021 r.

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240305_2 Chybie została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz baza BDOT500 (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).


14.01.2021 r.

Rezerwacja numerów punktów granicznych oraz mianowników działek.

Miło nam poinformować Państwa o wprowadzeniu w Geoportalu funkcjonalności rezerwacji numerów punktów granicznych oraz mianowników działek. System umożliwia obecnie rezerwację punktów granicznych w obrębie i na granicy obrębu. Punkty na granicy gminy lub granicy powiatu muszą być rezerwowane przez pracownika ODGiK (preferowany kontakt mailowy, na adres: k.wawrzyczek@powiat.cieszyn.pl). W przypadku rezerwacji działek możliwe jest zarówno generowanie nowych mianowników, jak i nadanie nowego licznika działki. Możliwość rezerwacji jest ograniczona do odpowiednich celów pracy i bazuje na wskazanych w zgłoszeniu działkach. Ważne jest zatem, aby poprawnie wskazywali Państwo działki na etapie zgłaszania pracy geodezyjnej. Opisane funkcje dostępne są w oknie danej pracy geodezyjnej. Zapraszamy do korzystania.


31.12.2020 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 r. następuje zmiana rachunku bankowego. Wszystkie należności z tytułu opłat geodezyjnych należy uiszczać na nowy numer konta Getin Noble Bank S.A. 80 1560 0013 2015 1834 3000 0007.


28.10.2020 r.

W celu złożenia wniosku przez e-usługi należy:

1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/

2. W lewej części okna, w bocznym panelu wybrać Katalog e-usług.

3. Wybrać wniosek: P+P1 – P+P7, EGiB, Nieodpłatne udostępnienie danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

4. Klikając w przycisk w kolumnie Link, przejść do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć konto (Nowe konto/Załóż konto) lub zalogować się przez ePUAP. Jedno konto umożliwia korzystanie z ww. wniosków. W oknie logowania znajduje się link Udostępnianie materiałów zasobu - INSTRUKCJA z filmami instruktażowymi do obsługi modułu.

5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.

6. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się przez Geoportal - Katalog e-usług lub przechodząc ze strony głównej Geoportalu – Geoportale w trybie publicznym – Udostępnienie materiałów zasobu. Znajduje się tam informacja o opłacie i licencjach do wniosków.

Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:


14.10.2020 r.

Przypominamy, iż od dnia 24.06 br. Wykonawca prac geodezyjnych po uzyskaniu informacji o pozytywnym wyniku weryfikacji może umieścić na wykonanej dla zamawiającego mapie, oświadczenie o uzyskaniu pozytywnego wyniku weryfikacji. Oświadczenie to jest równoważne z klauzulą urzędową, o której mowa w art. 40 ust. 3g pkt 3 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (art. 12b ust.5a).

Usługa firmy GEOBID polegająca na weryfikacji statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej, zgłoszonej do tut. organu, dostępna jest pod adresem: https://weryfikacja.geoportal2.pl.


05.10.2020 r.

Od dnia 1 października br. obowiązującym formatem wymiany danych w tutejszym ODGiK, jest format gml lub format zgodny z programem EWMAPA.

Pliki przekazywane przez Geoportal należy nazywać zgodnie z poniższym schematem:

IDZ_BDOT500.gml – dla obiektów topograficznych,
IDZ_GESUT.gml – dla punktów sieci uzbrojenia terenu,
IDZ_EGIB_N.txt – dla punktów granicznych nowych,
IDZ_EGIB_S.txt – dla punktów granicznych starych (którym zmieniono atrybuty),
IDZ_Współrzędne.txt – dla pozostałych punktów bazy EGiB (w tym użytki, budynki).

Ponadto:

1. Do prac zgłoszonych przed 31.07 br. a niezakończonych, od 1 października br. Wykonawca jest zobowiązany oddać plik modyfikujący (GML), zawierający nowe lub zmodyfikowane w wyniku pomiaru obiekty. Plik powinien również zawierać informację o obiektach usuniętych. W powyższym przypadku należy na zasadach obowiązujących do „starych zgłoszeń” pobrać w ramach zgłoszenia uzupełniającego plik GML (do modyfikacji),

2. W przypadku jednostek ewidencyjnych, na których nadal prowadzona jest mapa hybrydowa tj. Gmina Skoczów, Chybie oraz Istebna nie ma potrzeby przekazywania do PZGiK elementów zwektoryzowanych/zobiektowanych przez Państwa na potrzeby wykonania mapy dla zleceniodawcy. Ta część mapy w PZGiK będzie rastrowa do czasu pomiaru tych obiektów w terenie lub utworzenia przez Starostę baz danych BDOT500 i GESUT. Do części obiektowej obowiązują zasady jak w pkt 1.


03.09.2020 r.

Informujemy, że w powiecie cieszyńskim dla obszaru jednostki ewidencyjnej 240306_2 Dębowiec została utworzona powiatowa baza GESUT (geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu) oraz BDOT (baza obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 -1:5000).


07.08.2020 r.

Informujemy, że na stronie Geoportal.gov.pl w zakładce Aktualności https://www.geoportal.gov.pl/o-geoportalu/aktualnosci zostały opublikowane odpowiedzi GUGiKu na pytania zadane podczas wideokonferencji poświęconej nowelizacji Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego.


04.08.2020 r.

Informujemy, iż:
- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw, opublikowana w Dz.U. 2020 poz. 782 weszła w życie z dniem 31 lipca 2020 r.
- W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej 30 lipca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 27 lipca 2020 r. w sprawie wzorów zgłoszenia prac geodezyjnych, zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac oraz protokołu weryfikacji wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
- W Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z 30 lipca 2020 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji.


27.07.2020 r.

Informujemy, iż w dniach 31 lipca -3 sierpnia br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy. W tych dniach wnioski należy składać na biurze podawczym.


18.06.2020 r.

Informujemy, iż w dniach 22, 23 czerwca br. będą trwały prace mające na celu wdrożenie nowej wersji aplikacji dziedzinowej systemu Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

W związku z powyższym obsługa bezpośrednia w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Cieszynie (udostępnianie danych z zasobu) jak również dostęp do serwisu Geoportal będzie niemożliwy.

Przepraszamy za utrudnienia.


Starostwo Powiatowe w Cieszynie informuje, że w ramach realizacji projektu pn.: „Podniesienie jakości, dostępności oraz zwiększenie wykorzystania administracyjnych zasobów mapowych subregionu południowego województwa śląskiego” został zmodernizowany i rozbudowany system teleinformatyczny, w tym serwis Geoportal, który zapewnia korzystanie z e-usług.

Za pośrednictwem e-usług można składać następujące wnioski w sprawie:

1. Udostępniania danych na podstawie wniosków od P+P1 do P+P8 (m.in. mapy).
2. Udostępniania danych na podstawie wniosków EGiB (m.in. wypisy i wyrysy).
3. Nieodpłatnego udostępniania danych w oparciu o art.15 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. Zgłaszania prac geodezyjnych, Zawiadomienia o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych/kartograficznych.
5. Wniosku o uzgodnienie przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu.
6. Wniosku o uwierzytelnienie dokumentów.

Instrukcja do korzystania z serwisu Geoportal jest dostępna w formie pomocy pod adresem https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/pomoc oraz w formie „instrukcji obsługi” bezpośrednio w opisie modułów np. „Udostępnianie materiałów zasobu” https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-publiczne.

 

W celu złożenia wniosku za pośrednictwem e-usług należy:

1. Wejść na stronę: https://cieszyn.geoportal2.pl/.
2. W lewej części okna, w bocznym panelu jest pełny Katalog e-usług, który jest opisany zgodnie z nazwami obowiązujących formularzy.
3. Wybrać wniosek z listy.
4. Klikając w przycisk w kolumnie Link, przejść do okna logowania. Przy pierwszym logowaniu należy założyć bezpłatne konto (Nowe konto/Załóż konto) lub zalogować się przez ePUAP. Jedno konto umożliwia korzystanie z różnego typu wniosków.
5. Wnioski EGiB wymagają uwierzytelnienia przez ePUAP.
6. Wybierając formę udostępnienia danych we wniosku, prosimy o wybieranie opcji dokumentów elektronicznych lub wysyłki na adres wskazany we wniosku.
7. Automatyczna obsługa wniosku jest możliwa po wybraniu elektronicznej formy dokumentu z opcją „pobieranie bezpośrednio ze strony”. W takim przypadku po opłaceniu wniosku przez płatności internetowe realizowane za pośrednictwem: Paybynet lub PayU zamówione dokumenty będą od razu udostępnione na konto założone przez Państwa w serwisie Geoportal.
8. Jeżeli zostanie wybrana inna forma przekazania dokumentów (np. wersja drukowana dokumentów, lub przekazanie dokumentów na wskazany adres e-mail) będzie to wymagało obsługi pracownika wydziału co wiąże się z wydłużeniem terminu realizacji wniosku.
9. Informacje o realizacji wniosków można uzyskać logując się przez Geoportal - Katalog e-usług lub przechodząc ze strony głównej Geoportalu – Geoportale w trybie publicznym – Udostępnienie materiałów zasobu. Po zalogowaniu się do konta w bocznym menu znajdują się m.in. informacje o opłacie (DOO), licencja, udostępnione dane oraz instrukcja udostępniania danych z zasobu.
10. W przypadku stwierdzenia braków lub błędów w przekazanych automatycznie dokumentach uzupełnienie brakującej dokumentacji będzie możliwe po zgłoszeniu tego faktu na adres mailowy wg@powiat.cieszyn.pl.
11. W serwisie Geoprtal istnieje również możliwość korzystania z modułów w trybie chronionym, dedykowanych konkretnej grupie użytkowników https://cieszyn.geoportal2.pl/pl/tryby-chronione. Użytkownik otrzymuje dostęp do modułu po zapoznaniu się z regulaminem oraz wcześniejszym złożeniu wniosku i umowy, których wzór stanowi załącznik nr 1, 2a-2e oraz 3 do Zarządzenia Nr WO.120.24.2020 Starosty Cieszyńskiego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie serwisu Geoportal powiatu cieszyńskiego https://bip.powiat.cieszyn.pl/zarzadzenie/14413/zarzadzenie-nr-wo-120-024-2020).

Ponadto informujemy, iż sposoby załatwiania spraw w tutejszym urzędzie opisano na stronie https://bip.powiat.cieszyn.pl/sprawy-do-zalatwienia/57.

 

Poniżej znajduje się wykaz spraw załatwianych przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru:


Ogłoszenie z dnia 6 września 2017 r.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, poszukuje kandydata na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru (1 etat).


Informujemy, iż Starosta Cieszyński posiada następujące Identyfikatory zbiorów danych przestrzennych Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IDIIP):

  • PL.PZGiK.14 Ewidencja gruntów i budynków
  • PL.PZGiK.4635 Baza danych obiektów topograficznych BDOT500
  • PL.PZGiK.4636 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu


Identyfikatory dla zgłoszonych zbiorów dostępne są na stronie internetowej GEOPORTALU w zakładce ‘Ewidencja zbiorów i usług’ (http://www.geoportal.gov.pl/ewidencja-zbiorow-i-uslug).


Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2016r. zmieniona zostanie treść UZGODNIEŃ Z WYKONAWCĄ PRAC GEODEZYJNYCH Szczegółowe informacje na stronie BIP w opisie usługi WG 2.


Informujemy, że od dnia 4 lipca 2016r.  powiatowa część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wzbogaciła się o opracowanie dla jednostki ewidencyjnej SKOCZÓW MIASTO bazy danych obiektów topograficznych – BDOT500 oraz bazy Geodezyjnej Ewidencji Uzbrojenia Terenu - GESUT. Bazy te powstały na podstawie wytycznych technicznych zawartych w rozporządzeniach Ministra Administracji i Cyfryzacji: z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. poz. 2028) oraz z dnia 21 października 2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. poz. 1938).

 

 

Powiadom znajomego