W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie ppojazdu.


UCHWAŁA NR / /2010

RADY POWIATU CIESZYŃSKIEGO

z dnia ………….. r.

W SPRAWIE USTALENIA OPŁATY ZA USUNIĘCIE

I PARKOWANIE POJAZDU


Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)


RADA POWIATU CIESZYŃSKIGO

u c h w a l a co następuje:


§ 1


Ustala się opłaty za usunięcie z drogi pojazdów w trybie określonym w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


§ 2


Ustala się opłaty za parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez Starostę pojazdów usuniętych z drogi w trybie określonym w art. 130a ust. 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym.


§ 3


Opłaty o których mowa w § 1 i § 2 wyszczególniono w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 4


Traci moc Uchwała nr XLII/286/02 z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu.


§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 6


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


UZASADNIENIE


Pojazd jest usuwany z drogi na koszt właściciela w przypadkach wymienionych w art. 50a i 130a ww. ustawy. O usunięciu pojazdu z drogi i umieszczeniu go na parkingu strzeżonym decyduje policjant, strażnik miejski, straż graniczna i inne upoważnione służby a także inspektor ITD na podstawie art. 95 ustawy o transporcie drogowym. Zgodnie z art. 130a ust.5a i 5c jednostki (przedsiębiorców) do usuwania pojazdów oraz parkingi strzeżone wyznacza starosta natomiast opłaty za usuwanie (zwane potocznie holowaniem) i parkowanie na ww. parkingach określa rada powiatu.

Dotychczas obowiązują opłaty zgodne z Uchwałą Rady Powiatu Cieszyńskiego Nr XLII/286/02 z dnia 25 lutego 2002 r.

Część jednostek wyznaczonych przez Starostę, do usuwania i parkowania pojazdów, wystąpiła o zmianę stawek opłat, proponując podwyższenie ich w granicach od 30% do 100%, natomiast większa część uważa dotychczas obowiązujące opłaty za wystarczające.

W okresie minionych 8 lat łączny średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 19,27 %.

Projekt uchwały proponuje podwyższyć wysokość opłat z tytułu usunięcia pojazdów – średnio o ok. 5% natomiast z tytułu parkowania o ok. 10%.

Tabela została uproszczona a opłaty zaokrąglono do 50 gr.

Jednocześnie z uwagi na to, że czynności związane z usunięciem pojazdów powyżej 7,5t dopuszczalnej masy całkowitej wymagają znacznie większego nakładu pracy, proponuje się dodatkowe wyodrębnienie tych pojazdów w cenniku z odpowiednio podwyższoną stawką w stosunku do opłat dla pojazdów od 3,5t do 7,5t..

Ponadto w tabeli opłat uwzględniono dodatkowo motocykle i autobusy.


Załącznik

do uchwały Nr ……../2010

Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia ……………. 2010 r.


1) TABELA OPŁAT* ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM POJAZDU W DNI ROBOCZE      OD GODZINY 600 do 2200Wyszczególnienie


samochody osobowe i motocykle

sam. ciężarowe i busy o DMC

do 3,5t

pojazdy o DMC powyżej 3,5t do 7,5t

pojazdy o DMC powyżej 7,5t w tym autobusy

dojazd i powrót

3,50 zł/km

4 zł/km

7 zł/km

11 zł/km

holowanie, przewóz

5 zł/km

6,50 zł/km

12 zł/km

18 zł/km

załadunek i rozładunek

52 zł

65 zł

129 zł

192 zł

załadunek i rozładunek

z użyciem dźwigu

64 zł

77 zł

167 zł

250 zł

wyciąganie z rowu

90 zł

116 zł

193 zł

289 zł

inne czynności (spedycja, sprzątanie)

39 zł

39 zł

77 zł

116 zł


2) TABELA OPŁAT* ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z USUNIĘCIEM POJAZDU W DNI WOLNE      OD PRACY OD GODZINY 600 do 2200Wyszczególnienie


samochody osobowe i motocykle

sam. ciężarowe i busy o DMC

do 3,5t

pojazdy o DMC powyżej 3,5t do 7,5t

pojazdy o DMC powyżej 7,5t w tym autobusy

dojazd i powrót

4,50 zł/km

5,50 zł/km

9 zł/km

14 zł/km

holowanie, przewóz

7 zł/km

8,50 zł/km

15 zł/km

23 zł/km

załadunek i rozładunek

67 zł

84 zł

167 zł

250 zł

załadunek i rozładunek

z użyciem dźwigu

84 zł

100 zł

217 zł

325 zł

wyciąganie z rowu

117 zł

150 zł

250 zł

375 zł

inne czynności (spedycja, sprzątanie)

50 zł

50 zł

100 zł

150 zł

W przypadku jeśli usuwanie pojazdu odbywa się w godzinach pomiędzy 2200 – 600 – stawki określone w tabelach 1 i 2 ulegają podwyższeniu o 50%.


3) TABELA OPŁAT* ZA PARKOWANIE POJAZDU NA PARKINGU STRZEŻONYM


Wyszczególnienie


samochody osobowe i motocykle

sam. ciężarowe i busy o DMC

do 3,5t

pojazdy o DMC powyżej 3,5t do 7,5t

pojazdy o DMC powyżej 7,5t w tym autobusy

Parkowanie strzeżone za dobę

14 zł

16 zł

21 zł

31 zł


______________________________

* - Wszystkie opłaty są opłatami maksymalnymi, brutto i zawierają podatek VAT
Powiadom znajomego