W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych (WG-2)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1.Opis usługi:

1. Przyjęcie zgłoszenia pracy geodezyjnej.
2. Udostępnienie kopii zbiorów danych lub innych materiałów PZGiK, dotyczących danego zgłoszenia.
3. W trakcie wykonywania prac dopuszcza się wykonanie zgłoszenia uzupełniającego.
4. Przyjęcie zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
5. Weryfikacja wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
6. Potwierdzenie przyjęcia wyników zgłoszonych prac geodezyjnych do PZGiK, wpisem do ewidencji materiałów zasobu.
7. Opatrzenie dokumentów i materiałów przeznaczonych dla podmiotu, klauzulą urzędową.

 

Dodatkowe informacje:

 

2.Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej sporządzone na formularzu ZG-1.
2. Zgłoszenie prac geodezyjnych – uzupełnienie zgłoszonych wcześniej prac sporządzone na formularzu ZG-3.
3. Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych - załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

3.Opłaty:

 • Szczegółowe zasady obliczania wysokości opłaty określa tabela 16a załącznika do ustawy PGiK.
 • Dokument Obliczenia Opłaty wystawia się nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania zgłoszenia prac lub jego uzupełnienia. Opłata jest zryczałtowana i uzależniona od wielkości obszaru wskazanego w zgłoszeniu lub jego uzupełnieniu.
 • Kwotę wynikającą z Dokumentu Obliczenia Opłaty należy uiścić:
   • w przypadku e-usług opłata realizowana jest za pośrednictwem płatności elektronicznych przez system Paybynet lub PayU,
   • przelewem na konto VeloBank S.A. nr konta 80 1560 0013 2015 1834 3000 0007, Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43 400 Cieszyn, z podaniem w tytule przelewu znaku sprawy i numeru Dokumentu Obliczenia Opłaty,
   • w opłatomacie znajdującym się w Starostwie Powiatowym w Cieszynie - ul. Szeroka 13, pok. 170.
 • Przedłożenie dowodu uiszczenia opłaty jest niezbędne do wydania materiałów zasobu.

 

4.Miejsce składania dokumentów:

Zgłoszenia prac geodezyjnych oraz zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych można składać:

 • Poprzez serwis Geoportal powiatu cieszyńskiego: https://cieszyn.geoportal2.pl/pl po wcześniejszym dostarczeniu wniosku i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • w Kancelarii Ogólnej w siedzibie starostwa przy ul. Szerokiej 13 (pok. 180 parter)
  • poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30
  • czwartek w godz. 8.00 - 17.00
  • piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • w Kancelarii Ogólnej w siedzibie starostwa przy ul. Bobreckiej 29 (pok. 10 - parter) - w godzinach pracy urzędu
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, 43-400 Cieszyn, ul. Szeroka 13

 

5.Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – tel. 33 47 77 414, 33 47 77 417.

 

6.Czas realizacji usługi:

Organ, który otrzymał zgłoszenie prac geodezyjnych udostępnienia materiały zasobu dotyczące danego zgłoszenia niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania opłaty wynikającej z DOO.

 

7.Sposób odbioru:

 • Poprzez dedykowany moduł w serwisie Geoportal powiatu cieszyńskiego: https://cieszyn.geoportal2.pl/map/www/login.php?co=2
 • Osobiście w punkcie obsługi geodetów w Referacie Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy ul. Szerokiej 13 pok.280 I piętro.
 • Korespondencyjnie (opłata za wysłanie udostępnionych materiałów pod wskazany adres zgodnie z art. 14 załącznika do ustawy PGiK, która jest równa opłacie za przesyłkę poleconą zgodnie z obowiązującym w dniu wystawienia Dokumentu Obliczenia Opłaty cennikiem usług wg przepisów prawa pocztowego).

 

8.Podstawy prawne:

 

9.Tryb odwoławczy:

 • Art. 12 ust. 8 – decyzja administracyjna o odmowie przyjęcia do PZGiK wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.
 • Art. 40 f ust 1-3 – decyzja administracyjna w przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnionych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty.

 

10.Wzory wniosków:

 • Formularz zgłoszenia prac geodezyjnych ZG-1.
 • Formularz zgłoszenia uzupełniającego do zgłoszonej pracy geodezyjnej ZG-3.
 • Formularz zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zgłoszenia pracy geodezyjnej, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

Regulamin pdf, 192 kB

Powiadom znajomego