W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

36/09 w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)


Z A R Z Ą D Z E N I E   NR  36/09

S T A R O S T Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z dnia 27 października 2009 r.

 

w sprawie wytycznych do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia)

 


Na podstawie art. 17 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 z póżn. zm.), § 3 pkt 8 - 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz. U. Nr 96, poz. 850) oraz § 2 Zarządzenia nr 345/09 Wojewody Śląskiego z dnia 01.10.2009 r. w sprawie opracowania powiatowych planów ewakuacji (przyjęcia) na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny


zarządzam, co następuje:

 

§ 1


Zobowiązuje się Burmistrzów, Wójtów - szefów obrony cywilnej szczebla gminnego do opracowania gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny (ewakuacja III stopnia), zwanych dalej Planem.


§ 2


Szefowie obrony cywilnej gmin ustalają, w zakresie swojej właściwości, z kierownikami jednostek organizacyjnych, w których znajduje się unikalna aparatura i dokumentacja naukowa oraz ważna dokumentacja techniczna i technologiczna zasady i sposób ewakuacji tego mienia.


§ 3


1. Analizę oraz praktyczne sprawdzenie skuteczności zapisów Planów należy przeprowadzić nie rzadziej niż raz na trzy lata.


2. Plany powinny być aktualizowane w każdym uzasadnionym przypadku. Aktualizacji należy dokonywać zwłaszcza w sytuacji zmiany charakterystyki zagrożeń, zmian w zakresie zasad funkcjonowania podmiotów realizujących zadania w przedmiotowym zakresie oraz zmian teleadresowych.§ 4


Szczegółowe zasady dotyczące sposobu opracowania Planów zostały określone w:

  1. Wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Kraju z dnia 17 października 2008 r. w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia - Załącznik nr 1 do Zarządzenia.
  2. Wydanej przez Szefa Obrony Cywilnej Kraju „Instrukcji w sprawie zasad ewakuacji ludności, zwierząt i mienia na wypadek masowego zagrożenia" - Załącznik nr 2 do Zarządzenia.
  3. Załączniku nr 3 do Zarządzenia określającym układ i treść planu ewakuacji III stopnia.

§ 5


Termin opracowania Planów i przesłania celem uzgodnienia w Wydziale Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie ustala się na dzień 31.12.2009 r.


§ 6


Koordynację i nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 7


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.S T A R O S T A

 

  Czesław GluzaZałączniki

Powiadom znajomego