W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

18/10 w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie

                                                                    TRACI MOC PRZEZ WO.120.11.2020 Z DNIA 11.02.2020 R.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  18/ 10

S T A R O ST Y   C I E S Z Y Ń S K I E G O

z  dnia 8 lipca 2010 r.w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej
oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112,  poz. 1198 z późn. zm.) i § 9 ust. l rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 10, poz. 68) oraz § 33 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie

 

 

zarządzam, co następuje:§ 1

Wprowadza się Regulamin publikowania informacji w „Biuletynie Informacji Publicznej" Starostwa Powiatowego w Cieszynie stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2

1.   Za informacje publikowane na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Cieszynie,
z wyłączeniem informacji zawartych w Biuletynie informacji Publicznej, odpowiada Rzecznik Prasowy.

2.   Wszystkie dokumenty oraz dane, o których mowa w ust. 1, komórki organizacyjne przekazują Rzecznikowi Prasowemu, który po analizie umieszcza je na stronie.

3.   Rzecznik Prasowy dokonuje bieżącej aktualizacji zamieszczonych danych.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się naczelnikom i kierownikom  komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 4

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu oraz Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego.


§ 5

Traci moc zarządzenie Starosty Cieszyńskiego nr 27/09 z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad przekazywania danych do Biuletynu Informacji Publicznej oraz na stronę internetową Starostwa Powiatowego w Cieszynie.


§ 6

Zrządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.STAROSTA

 

Czesław Gluza


Załączniki

Powiadom znajomego