W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

WO.120.15.2012 w sprawie powołania Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu "Mam zawód - mam pracę w regionie"


ZARZĄDZENIE NR WO.120.15.2012

Starosty Cieszyńskiego z dnia 19.03.2012r.

w sprawie powołania

 

Komisji rekrutacyjnej w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.2


Na podstawie § 35 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Cieszynie przyjętego Uchwałą Nr XVII/128/11 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 28 grudnia 2011r.


Zarządzam co następuje:


§ 1


Powołuję Komisję d.s rekrutacji uczniów/uczennic do projektu „Mam zawód - mam pracę regionie" - zwanego dalej „Projektem", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 9.2, zwany dalej „Komisją".


§ 2


Do zadań Komisji należy analiza formularzy zgłoszeniowych oraz ankiet rekrutacyjnych pod względem formalnym oraz merytorycznym, złożonych przez kandydatów/tki chętnych do udziału w projekcie.


§ 3

 

Komisja ma na celu wyłonienie kandydatów do projektu na warunkach określonych w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Mam zawód - mam pracę w regionie" zwanego dalej Regulaminem oraz uszeregowanie ich na liście rankingowej w kolejności od najbardziej do najmniej predysponowanych do udziału w projekcie.


§ 4

 

Komisja wyłoni kandydatów/tki do następujących form wsparcia:


I Etap doradztwo grupowe

II Etap doradztwo indywidualne

Pakiet wsparcia w tym:

Kursy/kursy certyfikowane

Praktyki/staże

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

 

W roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013

 

§ 5

 

Komisja opierać się będzie w swojej ocenie o szczegółowe kryteria rekrutacji na poszczególne formy wsparcia przewidziane w ramach Projektu zamieszczonych w  załączniku  nr 6 do Regulaminu.

 

§ 6

 

W przypadku gdy liczba chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, o której mowa w  § 3 zostanie podzielona przez Komisję na listę podstawową i rezerwową. Przy czym liczba kandydatów/tek na liście podstawowej nie może przekroczyć łącznej liczby uczestników/czek zaplanowanych we wniosku o dofinansowanie projektu.


§ 7


Do objęcia wsparciem w ramach Projektu zostaną zakwalifikowani Kandydaci/tki znajdujący się na liście podstawowej, przy czym objęcie wsparciem w ramach Projektu Kandydatów/tki z listy rezerwowej możliwe będzie w przypadku rezygnacji Uczestnika/czki lub rozwiązania z nim umowy, najpóźniej w drugim etapie Projektu, tak aby osoba z listy rezerwowej mogła skorzystać z indywidualnego doradztwa zawodowego.


§ 8


Komisja w terminie do 20 dni roboczych od dnia zakończenia rekrutacji zweryfikuje złożone dokumenty, zatwierdzi listy przyjętych osób oraz przekaże zatwierdzone listy do wiadomości Lidera Projektu w terminie do 5 dni od ich zatwierdzenia.


§ 9

 

Komisja rekrutacyjna zobowiązana jest w terminie do 5 dni roboczych od zatwierdzenia list o wynikach rekrutacji powiadomić o wynikach rekrutacji dyrektorów poszczególnych szkół z terenu powiatu cieszyńskiego biorących udział projekcie.


§ 10


Komisja zobowiązana jest do stworzenia odpowiednich protokołów dla każdej ze szkół biorących udział w projekcie, z każdego posiedzenia oceniającego formularze zgłoszeniowe do projektu.


§ 11

 

W skład komisji wchodzą:


1)      Michał Rajwa - Koordynator zespołu projektowego (Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji):


2)      Ewelina Czepczar-Figielska - Koordynator Projektu (Podinspektor, Wydział Edukacji):


3)      Magdalena Mędrzak - Asystent Koordynatora Projektu (Podinspektor, Wydział Edukacji):

 

§ 11

 

Komisja zostaje powołana na czas realizacji Projektu.

Pracami Komisji  kieruje Koordynator Zespołu Projektowego.


§ 12

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


STAROSTA

Jerzy Nogowczyk

Powiadom znajomego