W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zamówienia publiczne

XML
Zamówienie na: Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2.
Zamówienie na Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.16.2021, Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00253238/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Dostawa mebli oraz rolet okiennych do pracowni I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Zamówienie na Dostawa mebli oraz rolet okiennych do pracowni I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.042.1.3.2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie elektronicznej na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl LUB w formie papierowej: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Zamówienie na: Doposażenie pracowni I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Zamówienie na Doposażenie pracowni I LO im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie oraz II LO im. Mikołaja Kopernika w pomoce dydaktyczne w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.042.1.2.2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000 zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie elektronicznej na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl LUB w formie papierowej: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Zamówienie na: Usługa transportu w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Zamówienie na Usługa transportu w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.072.1.1.2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert w formie elektronicznej na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl LUB w formie papierowej: zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29
Zamówienie na: Dostawę oprogramowania specjalistycznego dla I i II LO w Cieszynie w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”
Zamówienie na Dostawę oprogramowania specjalistycznego dla I i II LO w Cieszynie w ramach realizacji projektu „Nowoczesna edukacja II - wsparcie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów I i II LO Cieszynie”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.15.2021 Identyfikator postępowania: c64c6bcc-e345-4c17-8580-2fd6dd679160
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z dostawą na place magazynowe.
Zamówienie na Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2021/2022 wraz z dostawą na place magazynowe.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy Identyfikator postępowania 30643f2c-aa59-46c3-95fd-120675dadf79
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie"
Zamówienie na Wykonanie 2 tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku szkoły ZST w Ustroniu i hali sportowej przy ZST w Cieszynie"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WR.042.46.11.2020
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
Wartość zamówienia dowolna wartość
Termin składania ofert
Sposób składania ofert poczta elektroniczna na adres e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl
Zamówienie na: Przemieszczenie zabytkowych maszyn i urządzeń kuźniczych z warsztatu budynku ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15 na boisko szkolne.
Zamówienie na Przemieszczenie zabytkowych maszyn i urządzeń kuźniczych z warsztatu budynku ZST w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15 na boisko szkolne.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.2.13.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48” - 3 części.
Zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48” - 3 części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.3.7.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim w CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na IV odrębne części.
Zamówienie na Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim w CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Przedmiot zamówienia został podzielony na IV odrębne części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.12.2021, Identyfikator postępowania - 10b43ac4-cff5-4474-a413-6fdf48221646
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni spawalnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.
Zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni spawalnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WR.042.44.27.2020
Zamawiający Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter) lub w Bazie Konkurencyjności
Zamówienie na: Wykonanie chodnika przed budynkiem internatu Zespołu Szkół w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13 A.
Zamówienie na Wykonanie chodnika przed budynkiem internatu Zespołu Szkół w Cieszynie przy ul. Kraszewskiego 13 A.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.16.2.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48 – termomodernizacja budynku hali sportowej.
Zamówienie na Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48 – termomodernizacja budynku hali sportowej.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.14.2021 - Identyfikator postępowania - cba7991b-b637-4a4f-864d-ab5d80f1380a
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2021r.
Zamówienie na Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg – robót związanych z oczyszczeniem rowów i ścinką poboczy w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2021r.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.6.2021 Identyfikator postępowania: 59541ec5-b3f5-4379-b27f-91a20321018c
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia IT oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego, wyposażenia IT oraz oprogramowania dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.13.2021 Identyfikator postępowania: b67abd18-39e8-41ae-b0f7-0476b94e675a
Zamawiający Powiat Cieszyński – Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/