W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Biuro rzeczy znalezionych

XML
Informacje dotyczące rzeczy znajdujących się w Biurze Rzeczy Znalezionych udzielane są:
 • pod numerem telefonu 33 4777 349,
 • w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie mieszczącej się przy ul. Bobreckiej 29
 
Godziny pracy Biura: od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Jeśli zgubiłeś coś wartościowego na terenie Powiatu Cieszyńskiego i nie wiesz gdzie szukać, sprawdź w Biurze Rzeczy Znalezionych.
 
Biuro Rzeczy Znalezionych działa w oparciu o:
 • ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2019, poz. 908),
 • w związku z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),
 • Art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2022 r. poz. 528),
 • Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych (dostępny TUTAJ) wraz z załącznikami nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 i 14.

Jednocześnie informujemy, że:
 1. Rzecz zostanie wydana osobie uprawnionej pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby (dowód zakupu, numery seryjne, własne oznaczenia itp.),
 2. Koszty przechowywania rzeczy znalezionej oraz utrzymania w należytym stanie, a także koszty wezwań i poszukiwań ponosi uprawniony do odbioru.
 3. Wezwania do odbioru rzeczy przyjętych do Biura Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Cieszynie zostają wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.
 
 KLAUZULA INFORMACYJNA dot. Biura Rzeczy Znalezionych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
 2. W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji danych znalazcy rzeczy na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych;
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby fizyczne (w przypadku żądania znaleźnego);
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat licząc od 1 stycznia roku następnego po otrzymaniu Pani/Pana danych zgodnie z  rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieprzyjęcie rzeczy znalezionej przez Panią/Pana do Biura Rzeczy Znalezionych.
 

 

Wezwania do odbioru rzeczy od dnia 21.06.2015 r. publikujemy poniżej.