W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zamówienia publiczne

XML
Zamówienie na: Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2 - dachy wysokie pokryte blachą
Zamówienie na Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2 - dachy wysokie pokryte blachą
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.7.2022, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00118981/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1.
Zamówienie na Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego - Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej i okablowania strukturalnego, instalacji fotowoltaicznej oraz odgromowej w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.6.2022, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00115494/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu
Zamówienie na Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rz. Wisłą w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.4.2022, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00106734/02
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu
Zamówienie na Rozbudowa drogi powiatowej nr 2602S Brenna – Skoczów, ul. Breńska w Górkach Małych wraz z odcinkowym remontem na dowiązaniu
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.3.2022, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00101713/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2022r. z podziałem na etapy – Etap III
Zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2022r. z podziałem na etapy – Etap III
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.3.2022, Nr ogłoszenia o zamówieniu 2022/BZP 00089073/01
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1 z podziałem na 3 części.
Zamówienie na Zmniejszenie zużycia energii w wybranych budynkach stanowiących własność Powiatu Cieszyńskiego – budynek Warsztatu Terapii Zajęciowej w Drogomyślu ul. Modrzewiowa 1 z podziałem na 3 części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.2.2022, Nr ogłoszenia 2022/BZP 00087357/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2022r. z podziałem na etapy – Etap II
Zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2022r. z podziałem na etapy – Etap II
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.2.2022, nr ogłoszenia 2022/BZP 00086070/01
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych oznakowaniem poziomym ciągów drogowych i przejść dla pieszych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2022r.
Zamówienie na Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych oznakowaniem poziomym ciągów drogowych i przejść dla pieszych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2022r.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.1.2022, nr ogłoszenia 2022/BZP 00081825/01
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Realizacja szkoleń i kursów komputerowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Zamówienie na Realizacja szkoleń i kursów komputerowych rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.1.2022
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15” - Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu.
Zamówienie na Pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno - budowlanej nad robotami budowlanymi w ramach zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu ul. 3 Maja 15” - Termomodernizacja budynku ZST w Ustroniu.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.2.20.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowego w Cieszynie
Tryb zamówienia Podprogowy
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Wyposażenie pracowni chemicznej II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w 30 stanowiska wraz z kanałem i mediami.
Zamówienie na Wyposażenie pracowni chemicznej II LO im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie w 30 stanowiska wraz z kanałem i mediami.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.042.1.2022
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Podprogowy
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub na adres: projekt@powiat.cieszyn.pl
Zamówienie na: Wykonanie robót dekarsko – blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie.
Zamówienie na Wykonanie robót dekarsko – blacharskich związanych z uszczelnieniem dachu budynku wraz ze zmianą sposobu mocowania paneli fotowoltaicznych na dachu budynku Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodna Jesień” przy ul. Korfantego 1 w Cieszynie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.17.7.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia Podprogowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Przebudowa budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.
Zamówienie na Przebudowa budynku Chaty Kumornej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.14.4.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia Podprogowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn lub Baza Konkurencyjności
Zamówienie na: Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2.
Zamówienie na Remont dachów budynku I LO im. Osuchowskiego w Cieszynie przy Placu Juliusza Słowackiego 2.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.22.2021, Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP 00334781/01
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku z podziałem na części.
Zamówienie na Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2022 roku z podziałem na części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.9.2021 Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00331602/01
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/