W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zamówienia publiczne

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie
zamówienie na: Dostawa tabletów oraz urządzeń sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
zamówienie na Dostawa tabletów oraz urządzeń sieciowych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie.
Status zamówienia aktualne
nr sprawy ZP.272.1.2021
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej progów unijnych
termin składania ofert
miejsce składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13"
zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Remont i przebudowa pomieszczeń Wydziału Nieruchomości w budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy WI.7011.5.1.2021
zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
tryb zamówienia Podprogowy
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 130.000zł netto
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu wraz z kosztorysem szacunkowym w budynku głównym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu, będącego w zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie.
zamówienie na Wykonanie ekspertyzy technicznej dachu wraz z kosztorysem szacunkowym w budynku głównym Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w Drogomyślu, będącego w zarządzie Powiatowego Domu Pomocy Społecznej „FENIKS” w Skoczowie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy WI.7011.10.1.2021
zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
tryb zamówienia Podprogowy
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 130.000zł netto
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy"
zamówienie na Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP/10/2021
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Podprogowy
cena poniżej 130.000zł netto
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”
zamówienie na Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP/8/2021
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Podprogowy
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 130.000zł netto
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Wykonanie robót drogowych w zakresie zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez KAS, SG, ITD
zamówienie na Wykonanie robót drogowych w zakresie zagospodarowania platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez KAS, SG, ITD
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.33.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy.
zamówienie na Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.34.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I
zamówienie na Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.36.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.35.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok.1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską” oraz pełnienia nadzoru autorskiego.
zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej w Cieszynie na odcinku ok.1 km wraz z głównymi skrzyżowaniami – z ul. Stawową i ul. Wiślańską” oraz pełnienia nadzoru autorskiego.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP.272.9.2020
zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2021r. z podziałem na etapy – Etap I: Remont drogi powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu) na odc. ok. 1km
zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2021r. z podziałem na etapy – Etap I: Remont drogi powiatowej 2633 S – ul. Bielska w Zabłociu (od mostu na rzece Wisła do budynku OSP w Zabłociu) na odc. ok. 1km
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP.272.8.2020
zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro)
zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2021 roku z podziałem na zadania.
zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych w 2021 roku z podziałem na zadania.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP.272.7.2020
zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Modernizację pomieszczeń części parteru budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
zamówienie na Modernizację pomieszczeń części parteru budynku Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.32.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 5.350.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla CKZ w Bażanowicach w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego dla CKZ w Bażanowicach w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.31.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz dostawa oprogramowania specjalistycznego dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim poprzez inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w Zespole Szkół Technicznych im. Płk. Gwidona Langera w Cieszynie”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.30.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15- II
zamówienie na Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej odprowadzającego ścieki z budynku Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu przy ul. 3 Maja 15- II
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.26.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Roboty budowlane
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Dostawa i montaż stołów elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie.
zamówienie na Dostawa i montaż stołów elektrotechnicznych dla Zespołu Szkół Technicznych im. płk. Gwidona Langera w Cieszynie.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy WR.042.45.11.2020
zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
tryb zamówienia Podprogowy
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert wr@powiat.cieszyn.pl
zamówienie na: Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze powiatu cieszyńskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym usytuowanym na terenie powiatu cieszyńskiego.
zamówienie na Usuwanie pojazdów z dróg położonych na obszarze powiatu cieszyńskiego i przechowywanie ich na parkingu strzeżonym usytuowanym na terenie powiatu cieszyńskiego.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy BT.7135.2.7.2020
zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
tryb zamówienia Podprogowy
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu gastronomicznego; dostawa i montaż mebli gastronomicznych oraz dostawa akcesoriów gastronomicznych dla 3 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zamówienie na Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem sprzętu gastronomicznego; dostawa i montaż mebli gastronomicznych oraz dostawa akcesoriów gastronomicznych dla 3 szkół objętych projektem pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.29.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem zestawów edukacyjnych – instalacja elektryczna oraz zestawów edukacyjnych – mechatronika w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
zamówienie na Dostawa, montaż wraz z uruchomieniem zestawów edukacyjnych – instalacja elektryczna oraz zestawów edukacyjnych – mechatronika w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.28.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Budowa bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej SKOCZÓW obszar wiejski, w powiecie cieszyńskim.
zamówienie na Budowa bazy danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1: 500 – 1: 5000 (BDOT500) oraz bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej SKOCZÓW obszar wiejski, w powiecie cieszyńskim.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.27.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Wykonanie zasilania w energię elektryczną platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez ITD, SG.
zamówienie na Wykonanie zasilania w energię elektryczną platformy południowej byłego przejścia granicznego Cieszyn-Boguszowice na potrzeby realizacji czynności kontrolnych przez ITD, SG.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy WN.2501.2.2020
zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
tryb zamówienia Podprogowy
cena poniżej 30.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Usługa ubezpieczenia mienia, Odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne powiatu cieszyńskiego.
zamówienie na Usługa ubezpieczenia mienia, Odpowiedzialności cywilnej, Następstw Nieszczęśliwych Wypadków oraz ubezpieczenia komunikacyjne powiatu cieszyńskiego.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.24.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Usługi
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
zamówienie na: Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie w latach 2021-2022 oraz nieodpłatny odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
zamówienie na Dostawa tablic rejestracyjnych dla Starostwa Powiatowego w Cieszynie w latach 2021-2022 oraz nieodpłatny odbiór i utylizację tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy ZP.272.25.2020
zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter)
zamówienie na: Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z dostawą na place magazynowe.
zamówienie na Dostawa soli drogowej przesiewnej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg publicznych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z dostawą na place magazynowe.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
nr sprawy PZDP.272.6.2020
zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
tryb zamówienia Przetarg nieograniczony
rodzaj zamówienia Dostawy
cena poniżej 214.000 euro
termin składania ofert
miejsce składania ofert Sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (IV piętro)