W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zamówienia publiczne

XML
Zamówienie na: Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z umocnieniem poboczy wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2021r. z podziałem na części.
Zamówienie na Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z umocnieniem poboczy wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową z grysem w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2021r. z podziałem na części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.5.2021 Identyfikator postępowania 41e1f33b-7b17-4060-a9c0-dc74ba29c5c2
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Budowa komina wraz z remontem pieca, remontem dachu (wymianie pokrycia dachowego) oraz remoncie (odtworzeniu) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanym przy ul. P. Stellera 1 w Wiśle, w ramach projektu pn.: „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko. Zamówienie zostało podzielone na III części.
Zamówienie na Budowa komina wraz z remontem pieca, remontem dachu (wymianie pokrycia dachowego) oraz remoncie (odtworzeniu) posadzki kamiennej przy Muzeum Beskidzkim w Wiśle, zlokalizowanym przy ul. P. Stellera 1 w Wiśle, w ramach projektu pn.: „Codzienne i świąteczne życie Górali Śląskich – poszerzenie oferty kulturalnej pogranicza polsko-czeskiego” realizowany w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska Euroregionu Śląsk Cieszyński – Tĕšínské Slezsko. Zamówienie zostało podzielone na III części.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WI.7011.14.1.2021
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter) lub w Bazie Konkurencyjności
Zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk edukacyjnych wraz z wyposażeniem do Pracowni chłodnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
Zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie stanowisk edukacyjnych wraz z wyposażeniem do Pracowni chłodnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WR.042.44.21.2020
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter) lub w Bazie Konkurencyjności
Zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia – stoły specjalistyczne do Pracowni obrabiarek, Pracowni spawalnictwa oraz Pracowni chłodnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
Zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia – stoły specjalistyczne do Pracowni obrabiarek, Pracowni spawalnictwa oraz Pracowni chłodnictwa w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach – Nowoczesność naszą siłą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej”
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WR.042.44.20.2020
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter) lub w Bazie Konkurencyjności
Zamówienie na: Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48.
Zamówienie na Poprawa efektywności energetycznej hali sportowej przy ZST w Cieszynie ul. Frysztacka 48.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.11.2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni spawalniczej, Pracowni chłodnictwa i Pracowni obrabiarek w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach przy ul.Cieszyńskiej 11, w ramach projektu "Podniesienia jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach- Nowoczesność naszą siłą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie na Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia Pracowni spawalniczej, Pracowni chłodnictwa i Pracowni obrabiarek w Centrum Kształcenia Zawodowego w Bażanowicach przy ul.Cieszyńskiej 11, w ramach projektu "Podniesienia jakości kształcenia CKZ w Bażanowicach- Nowoczesność naszą siłą" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy WR.042.44.19.2020
Zamawiający Starostwo Powiatowe w Cieszynie
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia dostawy
cena poniżej 130.000zł netto
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Ogólna Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn (parter) lub w Bazie Konkurencyjności
Zamówienie na: Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – etap II
Zamówienie na Realizacja szkoleń i kursów rozwijających kompetencje i umiejętności uczniów w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w powiecie cieszyńskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – etap II
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.10.2021, Identyfikator postępowania 6aae0c0a-a835-4ee6-a506-00356437c072
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: II - Aktualizacja operatu ewidencyjnego dla jednostek ewidencyjnych Brenna oraz Zebrzydowice, położonych w powiecie cieszyńskim.
Zamówienie na II - Aktualizacja operatu ewidencyjnego dla jednostek ewidencyjnych Brenna oraz Zebrzydowice, położonych w powiecie cieszyńskim.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy ZP.272.9.2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
Zamówienie na: Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej 2607S-ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią"
Zamówienie na Usługa pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi dla zadania pn: "Rozbudowa drogi powiatowej 2607S-ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią"
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP/19/2021
Zamawiający Powiat Cieszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu
Tryb zamówienia podprogowy
Rodzaj zamówienia usługi
cena poniżej 130.000 zł
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Kancelaria Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn
Zamówienie na: Remont dróg powiatowych w 2021r. z podziałem na etapy – Etap IV.
Zamówienie na Remont dróg powiatowych w 2021r. z podziałem na etapy – Etap IV.
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy PZDP.272.4.2021
Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie
Tryb zamówienia tryb podstawowy zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych
Rodzaj zamówienia roboty budowlane
cena poniżej progów unijnych
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/