W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego (WG-6)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji Kartografii i Katastru

1.Opis usługi:
Wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.

2.Wymagane dokumenty:

Zaświadczenie wydaje się na podstawie wniosku.


3.Opłaty:

Opłata skarbowa:

 • w przypadku gdy zaświadczenie o istnieniu gospodarstwa rolnego potrzebne jest do przedłożenia w ZUS/KRUS w celu ustalenia praw emerytalnych wniosek o wydanie zaświadczenia nie podlega opłacie skarbowej,
 • w pozostałych przypadkach opłata skarbowa wynosi 17 złotych,
 • opłata skarbowa w wysokości 17 złotych, jeżeli w imieniu strony działa pełnomocnik.

 

Z opłaty tej zwolnione są następujące pełnomocnictwa ich odpisy, wypisy lub kopie:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów,
 • jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu,
 • jeżeli mocodawcą jest podmiot określony w art. 7 pkt 1-5 ww. ustawy, w tym: jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego, osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.


4.Miejsce składania dokumentów:

 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 w Biurze Podawczym pok. 180:
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 8:00 - 17:00
  • piątek w godz. 8:00 - 15:00
 • w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 w Kancelarii Ogólnej parter pok. 10:
  • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:30
  • czwartek w godz. 7:30 - 17:00
  • piątek w godz. 7:30 - 15:00
 • korespondencyjnie na adres – Starostwo Powiatowe w Cieszynie Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru 43-400 Cieszyn ul. Bobrecka 29,
 • za pomocą poczty elektronicznej z podpisem elektronicznym.


5.Kto udziela informacji:

Pracownicy Referatu Geodezji i Katastru, nr telefonu (33) 4777408, Kierownik Referatu Geodezji i Katastru (33) 4777410.

Bezpośrednia obsługa stron:

 • poniedziałek - środa w godz. 7:30 - 15:00
 • czwartek w godz. 8:00 - 16:30
 • piątek w godz. 8:00 - 14:30

W trosce o Państwa bezpieczeństwo, w związku z trudną sytuacją dotyczącą koronawirusa, prosimy o załatwianie spraw w pierwszej kolejności telefonicznie, mailowo, przez plaftormę e-PUAP, drogą pocztową. W razie konieczności bezpośredniego kontaktu z pracownikiem referatu niezbędna jest wcześniejsza telefoniczna rezerwacja terminu.


6.Czas realizacji usługi:

 • na stanowisku obsługi stron,
 • korespondencyjnie – zgodnie z art. 217 § 3 KPA.


7.Sposób odbioru:

 • osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 (pok. 190 – parter),
 • korespondencyjnie.


8.Podstawy prawne:

 • ustawa z dnia 17 marca 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tj. Dz. z 2021 r., poz. 1390 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników (tekst jednolity, Dz.U. z 2022 r. poz. 933 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2142 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz.U. nr 187 poz. 1330),
 • ustawa z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.).


9.Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.


10.Wzory wniosków:

Wniosek o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;

2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego, na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Ponadto ma Pani /Pan prawo do usunięcia danych i cofnięcia zgody (prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), w zakresie danych dobrowolnych;

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia;

10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Załączniki

wniosek doc, 40 kB
wniosek pdf, 156 kB

Powiadom znajomego