W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Postępowanie o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emetytów i rencistów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Edukacji

USŁUGA ŚWIADCZONA PRZEZ STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE   


Postępowanie o przyznanie  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów – WE-2

1.Opis usługi:
Pomoc zdrowotna jest udzielana nauczycielowi w formie świadczenia pieniężnego. Pomoc zdrowotna jest przyznawana nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej w związku z: przewlekłą lub ciężką chorobą, długotrwałym leczeniem szpitalnym, długotrwałym leczeniem specjalistycznym, rehabilitacją związaną z chorobą lub wypadkiem. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku występuje osobiście zainteresowany nauczyciel lub ustanowiony na podstawie odrębnych przepisów pełnomocnik nauczyciela. Wniosek o przyznanie zasiłku składa się w terminach do: 30 kwietnia lub 31 października danego roku. Wnioski złożone w tych terminach będą rozpatrywane odpowiednio do 30 maja oraz do 30 listopada danego roku. Pomoc zdrowotna może być przyznawana nauczycielowi jeden raz w ciągu roku kalendarzowego.

2.Wymagane dokumenty:
Podstawą wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku, który powinien zawierać zwięzły opis sprawy wraz z załącznikami.        
 Załącznikami do wniosku są następujące dokumenty:

1.dokumenty imienne potwierdzające poniesione wydatki związane z pomocą zdrowotną, za ostanie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wnioski (rachunki, faktury),

2. zaświadczenie lekarskie, które będzie wskazywało okoliczności, o których wnioskodawca informował w podaniu tj. rodzaj choroby, przebyte leczenie szpitalne, rehabilitacyjne lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia (np. wypis ze szpitala),

3. zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, w której nauczyciel jest zatrudniony o zatrudnieniu, a w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty zaświadczenie dyrektora szkoły lub placówki, że nauczyciel był zatrudniony w szkole w czasie rozwiązania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

4. oświadczenie o sposobie odbioru środków w przypadku ich przyznania. W sytuacji oświadczenia, że zasiłek ma zostać przelany na konto bankowe, należy podać numer konta bankowego.

3.Opłaty:
Brak opłat.

4. Miejsce składania dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami można wysłać pocztą lub złożyć w kancelarii Starostwa: ul. Bobrecka 29 lub ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn .

5. Kto udziela informacji:
Wydział Edukacji,  Wioletta Lanc,   telefon 033/47 77 219

6. Czas realizacji usługi:
Uzależniony jest od daty złożenia wniosku wraz  z wymaganymi załącznikami. O przyznaniu lub nieprzyznaniu oraz o wysokości pomocy zdrowotnej decyduje Starosta Cieszyński.

7. Sposób odbioru:
O przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej nauczyciel zawiadamiany jest w formie pisemnej. Zasiłek może być odebrany zgodnie z oświadczeniem w kasie Starostwa Powiatowego w Cieszynie, ul Bobrecka 29  lub przekazany na podane w oświadczeniu przez nauczyciela konto bankowe.

8. Podstawy prawne:
art. 72 ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela, Uchwała Nr  XLVI/371//22 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach  pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

9. Tryb odwoławczy:
Odwołanie nie przysługuje.

10.Wzory wniosków:
Klauzula informacyjna dla składającego wniosek

 

Załączniki

Powiadom znajomego