W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

DRUKI

XML

Aktualne druki składane w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert zostały określone w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2055).

Oferty składane na podstawie art. 19a ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm) muszą spełniać łącznie następujące warunki:
- dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym,
- wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć 10 tys. zł,
- termin realizacji zadania publicznego nie może być dłuższy niż 90 dni.
 
W terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, należy złożyć uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego określone w załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia.
 
Dodatkowe informacje:
1. W ramach „małych grantów” o dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Ofertę na realizację zadania przedstawia uprawniony podmiot z własnej inicjatywy.
3. Oferty należy składać minimum 3 tygodnie przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania.
4. W przypadku gdy Oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym do oferty należy załączyć aktualny wyciąg z innego rejestru/ewidencji (nie dotyczy podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez Starostę Cieszyńskiego) i/lub stosowne pełnomocnictwo.
5. W przypadku Powiatu Cieszyńskiego organem administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta jest Zarząd Powiatu Cieszyńskiego.
6. Oferty można składać za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w kancelariach Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29 lub ul. Szerokiej 13.
7. Nie jest dopuszczalne dokonywanie jakichkolwiek zmian we wzorach określonych w Rozporządzeniu.

 

Podmioty realizujące zadania finansowane ze środków publicznych na podstawie umowy z podmiotem publicznym muszą spełniać wymagania określone w art. 6. Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, czyli zapewniać podstawową dostępność architektoniczną, cyfrową i informacyjno-komunikacyjną.