W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obwieszczenia Starosty Cieszyńskiego

XML

Obwieszczenia zgodnie z art. 11d ust. 5 oraz art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z późn. zm.)

art. 11d ust. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony
w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

art. 11f ust. 3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

WB.6740.1111.2022

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Starosty Cieszyńskiego Nr 6 z dnia 16-05-2023 r o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara”,

WB.6740.1113.2022

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Sportowej w Zbytkowie”

WB.6740.1189.2022.2023

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Wieżowej w Pruchnej.

WB.6740.313.2023

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej budowę drogi gminnej od rzeki Bobrówki na przedłużeniu ul. Gospodarczej w Cieszynie do połączenia z ul. Myśliwską w Puńcowie

WB.6740.552.2023

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: " Rozbudowa drogi powiatowej 2619S ul. Bielskiej na odcinku ok 1 km wraz z głównym skrzyżowaniem z ul. Stawową i ul. Wiślańską"

WB 6740.1114.2022.TB

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ul. Słowiczej od km 0+000,00 do km 0+758,70 oraz remont od km 0+758,70 do km 0+760,70, drogi ul. Hallera od km 0+000,00 do km 0+048,10, drogi ul. Jastrzębiej od km 0+000,00 do km 0+026,29 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi...

WB.6740.1189.2022

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę ul. Wieżowej w Pruchnej

WB.6740.1111.2022

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego  - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara obręb 4 w Cieszynie

WB.6740.1111.2022

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego  - wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: "Rozbudowa ulicy Przepilińskiego w Cieszynie na odcinku od skrzyżowania z ul. Stawową do skrzyżowania z ul. Kajzara obręb 4 w Cieszynie

WB.6740.1114.2022.TB

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi ul. Słowiczej od km 0+000,00 do km 0+758,70 oraz remont od km 0+758,70 do km 0+760,70, drogi ul. Hallera od km 0+000,00 do km 0+048,10, drogi ul. Jastrzębiej od km 0+000,00 do km...