W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obwieszczenia Starosty Cieszyńskiego

XML

Obwieszczenia zgodnie z art. 11d ust. 5 oraz art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z późn. zm.)

art. 11d ust. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony
w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

art. 11f ust. 3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

WB.6740.1261.2019.2020.TB

Rozbudowa drogi gminnej – nr 390072S w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 390072S – ul. Mickiewicza w Cieszynie na odcinku od Al. Łyska do budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 8

WB.6740.1010.2020.TB

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2607 S - ul. Cieszyńskiej w Bażanowicach, na odcinku ok. 0,2km (od obrębu skrzyżowania z ul. Folwarczną do skrzyżowania z ul. Skotnią)

WB.6740.1191.2019.TB

Budowa drogi gminnej – łącznik ul. Katowickiej z ul. Motelową w Cieszynie

WB.6740.1260.2019.TB

Przebudowa drogi gminnej wraz z infrastrukturą ( ul. Zbożow a) , na działkach nr 240/1, 291/1, 1949 obręb Pruchna gm. Strumień .

WB.6740.1191.2019.TB

  WB.6740.1191.2019.TB Budowa drogi gminnej – łącznik ul. Katowickiej z ul. Motelową w Cieszynie ,

WB.6740.466.2018.2019

Remont drogi od km 0+000,00 do km 0+008,00 oraz rozbudowa drogi od km 0+008,00 do km 0+994,15 - ul. Długiej - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)"

WB.6740.627.2018.2019.TB

Rozbudowa drogi gminnej w ramach zadania: Przebudowa drogi gminnej Wilcze – Bźniokowa – Kameralna w Istebnej Etap II Wilcze – Kameralna

WB.6740.466.2018.2019

Remont drogi od km 0+000,00 do km 0+008,00 oraz rozbudowa drogi od km 0+008,00 do km 0+994,15 - ul. Długiej - w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 2621 S - ul. Długiej w Hażlachu na odcinku ok. 0,98 km od lasu Brzezie w kierunku centrum Hażlacha (do istniejącego chodnika)"

WB.6740.1912.2018.2019.TB

WB.6740. 1912 .2018. 2019. TB - ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 390011S ULICY BRODZIŃSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ BOBRÓWKA W CIESZ Y NIE

WB.6740.1553.2018.2019.TB

WB.6740. 1 553 .2018.2019.TB - ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 2602S-UL. GÓRECKIEJ W SKOCZOWIE NA ODCINKU OK 1,2KM (OD PRZEJAZDU KOLEJOWEGO DO DROGI EKSPRESOWEJ S52) Z ROZBIÓRKĄ MOSTU NAD BAJERKĄ I BUDOWĄ NOWEGO OBIEKTU INŻYNIERSKIEGO - PRZEPUSTU  

WB.6740.1912.2018.TB

WB.6740.1912.2018.TB - zawieszenie postępowania inwestycji drogowej pod nazwą: „ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 390011S ULICY BRODZIŃSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ BOBRÓWKA W CIESZYNIE “.

WB.6740.1912.2018

WB.6740.1912.2018 ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 390011S ULICY BRODZIŃSKIEGO WRAZ Z BUDOWĄ MOSTU NAD RZEKĄ BOBRÓWKA W CIESZYNIE

WB-MB/TB 7331/3/2017/2018

umorzeniu postępowania administracyjnego, w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „ Budowa drogi ul. Wyzwolenia boczny odcinek w Wiśle”

Obwieszczenie WB.6740.1042.2018.TB

Obwieszczenie WB.6740.1042.2018 „ ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAOLZIE W ISTEBNEJ - ETAP II“ w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ZAOLZIE W ISTEBNEJ“ – klasa drogi L