W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Obwieszczenia Starosty Cieszyńskiego

XML

Obwieszczenia zgodnie z art. 11d ust. 5 oraz art. 11f ust. 3  ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych.

(Dz. U. z 2017 roku, poz. 1496 z późn. zm.)

art. 11d ust. 5. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości, a w przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, oraz zawiadamiają pozostałe strony
w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym, a także w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów i w prasie lokalnej. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

art. 11f ust. 3. Wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych doręczają decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy oraz zawiadamiają o jej wydaniu pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie wojewódzkim lub starostwie powiatowym oraz w urzędach gmin właściwych ze względu na przebieg drogi, w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych urzędów, a także w prasie lokalnej. Ponadto wysyłają zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu na adres wskazany w katastrze nieruchomości. W przypadku, o którym mowa w art. 11a ust. 2, zawiadomienie to wysyła się wojewodom albo starostom, na których obszarze właściwości znajdują się nieruchomości lub ich części objęte wnioskiem o wydanie tej decyzji. Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany
w katastrze nieruchomości jest skuteczne.

WB.6740.1661.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627s w Drogomyślu"

WB.6740.1662.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: rozbudowa ul. Powstańców Śląskich od km 0+004,75 km do km 0+275,31 oraz przebudowa innej drogi publicznej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+004,75 w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa  ulic Powstańców Ślaskich, Łęgowej,...

WB.6740.1464.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na  inwestycji drogowej np: rozbudowa drogi gminnej Dzielec nr 617088Swe wsi Istebna

WB.6740.1663.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej nr 2672S - ul. Dziechcinka w Wiśle

WB.6740.1661.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej: Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu nad rzeką Wisła w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2627S w Drogomyślu

WB.6740.1464.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczące wydania inwestycji drogowej: rozbudowa drogi gminnej Dzielec nr 617088S  we wsi Istebna

WB.6740.1663.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: rozbudowa ul. Powstańców Śląskich od km 0+004,75 do km 0+275,31 oraz przebudowa innej drogi publicznej ul. Mickiewicza od km 0+000,00 do km 0+004,75 w ramach zadania inwestycyjnego pn: przebudowa ulic...

WB.6740.1663.2020

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego - wszczęcie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn: rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu na potoku Dziechcinka w ramach rozbudowy drogi powiatowej 2672 S - ul. Dziechcinka w Wiśle

WB.6740.1431.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej pn: rozbudowa i przebudowa ulicy Hołcyna w Brennej

WB.6740.1572.2021

Obwieszczenie Starosty Cieszyńskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej : rozbudowa drogi gminnej nr 609033S ul. Lipowa na odcinku około 0,1km wraz ze stabilizacją osuwiska oddziałującego na drogę