W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Konsultacje społeczne

XML A zmniejsz tekst na stronie A domyślna wielkość tekstu na stronie A powiększ tekst na stronie

Konsultacje projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

OGŁOSZENIE   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, na posiedzeniu w dniu 24 września  br., podjął decyzję o skierowaniu do konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Wszelkie uwagi,...

Wyniki konsultacji społecznych

Po przeprowadzonych konsultacjach, Rada Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr XXIII/200/20 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła Statut Domu Dziecka w Międzyświeciu

Wyniki konsultacji społecznych

Po przeprowadzonych konsultacjach, Rada Powiatu Cieszyńskiego XXIII/201/20 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023

Wyniki konsultacji społecznych

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr XXIII/202/20 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023

Wyniki konsultacji społecznych

Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Rada Powiatu Cieszyńskiego Uchwałą nr XXIII/203/20 z dnia 24 listopada 2020 r. przyjęła Powiatowy Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023

Wynik konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji społecznych. Konsultacje trwały od dnia 6 listopada 2020 r. do dnia 19 listopada 2020 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne opinie, uwagi i propozycje zmian. Uchwała nr XXIII/206/20 została przyjęta na sesji Rady...

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2021 roku

Wynik konsultacji dotyczących uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu cieszyńskiego w 2021 roku   Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż w/w projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego został skierowany do konsultacji zgodnie z ogłoszeniem, które ukazało się w Biuletynie Informacji...

Wyniki konsultacji w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

WYNIKI KONSULTACJI w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”   Zawiadomienie o ogłoszonych konsultacjach w sprawie projektu uchwały regulującej współpracę...

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIII/112/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat obowiązujących w 2021 r. za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości opłat powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu

OGŁOSZENIE Zarząd Powiatu Cieszyńskiego informuje, iż na podstawie uchwały nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji, kieruje  do konsultacji projekt uchwały Rady Powiatu Cieszyńskiego w sprawie zmiany uchwały nr XIII/112/19 Rady Powiatu Cieszyńskiego...