W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.22.2015

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
wydane przez Starosta Powiatu Cieszyńskiego
z dnia
w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle
Status uchylone
Uwagi TRACI MOC PRZEZ WO.120.39.2019 Z DNIA 21.08.2019 R.

TRACI MOC PRZEZ WO.120.39.2019 Z DNIA 21.08.2019 R.

Z A R Z Ą D Z EN I E   N R WO.120.22.2015

S T A R O S T Y   C I ES Z Y Ń S K I E G O

z dnia 25.09.2015 r.

 

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle

 

Na podstawie art. 67a ust. 3 i 6 w związku z art. 5c pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)


zarządzam, co następuje:

 

§1

Uzgadnia się zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.


§2

Upoważnia się Panią Beatę Iwaniuk - Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle, do udzielania zwolnień z części lub całości opłat za posiłki w stołówce, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

 

§3

Traci moc Zarządzenie Nr WO.120.11.2012 Starosty Cieszyńskiego z dnia 1 marca 2012w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle.

 

§4

Wykonanie zarządzenia powierzyć Naczelnikowi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. W. Reymonta w Wiśle.


§5

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

STAROSTA

Janusz Król

Załączniki

Załącznik pdf, 332 kB

Powiadom znajomego