W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Zarządzenie nr WO.120.045.2020

XML

Szczegóły

wydane przez Starosty Cieszyńskiego

z dnia

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Status Obowiązujące

Treść

                                                                          Z A R Z Ą D Z EN I E   NR  WO.120.45.2020

                                                                            S T A R O S T Y   C I ES Z Y Ń S K I E G O 

                                                                                            z dnia 1 września 2020r.

 

w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie

Na podstawie art. 106 ust. 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 910)

                                                                                             zarządzam, co następuje:

                                                                                                                   §1
Uzgadniam zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat za posiłki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

                                                                                                                   §2
Upoważniam Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie do udzielania zwolnień z części lub całości opłat za posiłki w stołówce, w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.

                                                                                                                  §3
Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

                                                                                                                  §4
Traci moc Zarządzenie Nr WO.120.2.2019 Starosty Cieszyńskiego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie uzgodnienia warunków korzystania ze stołówki, w tym wysokości opłat za posiłki w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej 
w Cieszynie.

                                                                                                                 §5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7 września 2020r.

                                                                                                                        STAROSTA
                                                                                                               Mieczysław Szczurek

 

Załączniki

załącznik pdf, 563 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane