W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn

 

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka

 

NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Uchwały

uchwała nr: 1573/ZP/VI/23
uchwała nr 1573/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanego na terenie gminy Hażlach”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1572/ZP/VI/23
uchwała nr 1572/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej usytuowanego na terenie gminy Chybie”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1571/ZP/VI/23
uchwała nr 1571/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej usytuowanego na terenie gminy Zebrzydowice”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1570/ZP/VI/23
uchwała nr 1570/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pt. „Prowadzenie punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz edukacji prawnej usytuowanego na terenie gminy Cieszyn”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1569/ZP/VI/23
uchwała nr 1569/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pt. „Organizacja i realizacja systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1568/ZP/VI/23
uchwała nr 1568/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu punktu interwencji kryzysowej w roku 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1567/ZP/VI/23
uchwała nr 1567/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu ośrodka wsparcia – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży w roku 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1566/ZP/VI/23
uchwała nr 1566/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Tatianie Urbańskiej – Grucy – Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie do reprezentowania Powiatu Cieszyńskiego w relacjach z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1565/ZP/VI/23
uchwała nr 1565/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zaopiniowania zadania projektowego pn. „Rozbudowa drogi gminnej ul. Myśliwskiej w Pruchnej”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1564/ZP/VI/23
uchwała nr 1564/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Eweliny Janiszewskiej - nauczycielki ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1563/ZP/VI/23
uchwała nr 1563/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Marcina Pudalika - nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1562/ZP/VI/23
uchwała nr 1562/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1561/ZP/VI/23
uchwała nr 1561/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Cieszyńskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1560/ZP/VI/23
uchwała nr 1560/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie za lata 2023 i 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1559/ZP/VI/23
uchwała nr 1559/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Cieszyńskiego Pogotowia Ratunkowego za lata 2023 i 2024
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1558/ZP/VI/23
uchwała nr 1558/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1557/ZP/VI/23
uchwała nr 1557/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu Powiatu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1556/ZP/VI/23
uchwała nr 1556/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów ofert, których przedmiotem jest powierzenie realizacji zadań w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu cieszyńskiego w 2024 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: 1555/ZP/VI/23
uchwała nr 1555/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych w związku z uchwałą Rady Powiatu Nr LVI/449/23 z dnia 30 października 2023 r.
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/450/23
uchwała nr LVI/450/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/449/23
uchwała nr LVI/449/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany budżetu powiatu
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8261
uchwała nr: LVI/448/23
uchwała nr LVI/448/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Uchwały nr XLIV/399/10 Rady Powiatu z dnia 30 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Cieszyńskiego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/447/23
uchwała nr LVI/447/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego oraz zobowiązania się do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LVI/446/23
uchwała nr LVI/446/23
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Cieszyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia poz. 8260
uchwała nr: 1554/ZP/VI/23
uchwała nr 1554/ZP/VI/23
jakiego organu Zarządu Powiatu
z dnia
w sprawie zmian planów finansowych jednostek organizacyjnych Powiatu
status uchwały obowiązująca