W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa (BB-1)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Sprawa
Komórka odpowiedzialna Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BB)

Treść

Usługa BB-1

Wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa


1. Opis usługi:

W celu sprowadzenia zwłok i szczątków z obcego państwa należy uzyskać zezwolenie starosty właściwego dla miejsca pochówku, działającego w porozumieniu z właściwym inspektorem sanitarnym. Zezwolenie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, na wniosek osób uprawnionych.

Do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon. W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu lub innym dokumencie urzędowym stwierdzającym zgon, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej.

2. Opłaty: wniosek, załączniki oraz zezwolenie na przewóz zwłok/prochów są zwolnione z opłaty skarbowej

3. Miejsce składania dokumentów: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pokój nr 225 lub kancelaria starostwa.

4. Osoba udzielająca informacji: Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego pokój nr 225, tel. 33/4777225, fax 4777331.

5. Czas realizacji usługi: niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku

6. Sposób odbioru: wnioskodawca lub osoba przez niego upoważniona

7. Podstawa prawna: art.14 ust.3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r.

8. Tryb odwoławczy: odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

9. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński, z siedzibą w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.: 33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania zezwolenia na sprowadzenie zza granicy zwłok i szczątków ludzkich na podstawie art. 14 ust. 4 ustaw z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty,  które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania;
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją nie podania danych osobowych będzie nie załatwienie sprawy przez Starostę Cieszyńskiego;
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki

Wniosek pdf, 208 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane