W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Cieszynie

ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13
ul. Graniczna 79
43-400 Cieszyn


tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-3)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy sprawa
Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Treść

NAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWYCH  ZLOKALIZOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCIACH SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-3)


 1.       OPIS USŁUGI :


      Na podstawie umowy, w której Wynajmujący zobowiązuje się udostępnić Najemcy powierzchnię reklamową,  a Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.


      Najem powierzchni reklamowej na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony  wymaga zgody  Wojewody Śląskiego / Rady Powiatu Cieszyńskiego.


2.       WYMAGANE DOKUMENTY:


  wniosek  o najem powierzchni reklamowej.


3.       OPŁATY:


         Za dokonanie czynności nie pobiera się opłaty.


4.       MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:


-     przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,


-     złożyć w biurze podawczym: w budynku przy ul. Bobreckiej 29 lub przy ul. Szerokiej 13.


5.       DODATKOWE INFORMACJE:


Informacje można uzyskać  w Wydziale Nieruchomości ( Cieszyn ul. Szeroka 13 pok. 290 ), w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 33/ 4777 422.


6.       CZAS REALIZACJI USŁUGI:


Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku.


7.       SPOSÓB ODBIORU:


umowę najmu powierzchni reklamowej wnioskodawca podpisuje i odbiera w Wydziale Nieruchomości,     ul. Szeroka 13, 43-400 Cieszyn.


8.       PODSTAWY PRAWNE:


Ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny.


9.       TRYB ODWOŁAWCZY:


W sprawach o charakterze cywilno – prawnym, zastosowanie mają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu cywilnego, a wszelkiego rodzaju spory mogące wyniknąć z umowy dzierżawy, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wynajmującego.


10.    WZORY DOKUMENTÓW:


wniosek o najem powierzchni reklamowej.


 KLAUZULA INFORMACYJNA


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.:33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl


2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl


3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;


4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają podmioty zewnętrzne, uprawnione do uzyskania danych, świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;


5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;


6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych;


7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo cofnięcia zgody ( prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem );


8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;


9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy. Załączniki

wniosek doc, 26 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane