Starostwo Powiatowe w Cieszynie


ul. Bobrecka 29
ul. Szeroka 13

tel. centrala Starostwa - 33 47 77 144
tel. sekretariat Starosty - 33 47 77 156

Serwis internetowy: www.powiat.cieszyn.pl
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
EPUAP: /pzcieszyn/skrytka


NIP Starostwa (dla pracowników): 548-21-37-408
NIP Powiatu: 548-26-04-548
REGON: 072186224

NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (ZN-2)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Sprawa

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Treść

NAJEM NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA LUB POWIATU CIESZYŃSKIEGO (WN-2)

 1.       OPIS USŁUGI:

     Na podstawie umowy najmu, Wynajmujący zobowiązuje się oddać Najemcy nieruchomość do używania i pobierania pożytków, a najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu umówiony czynsz.

      Najem nieruchomości na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga zgody Wojewody Śląskiego / Rady Powiatu Cieszyńskiego.

2.       WYMAGANE DOKUMENTY:

   Pisemny wniosek o najem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa / Powiatu Cieszyńskiego. W przypadku prowadzenia przez wnioskodawcę działalności gospodarczej należy podać numery NIP, REGON lub KRS, a osoby fizycznej PESEL.

3.       OPŁATY:

Za dokonanie czynności nie pobiera się opłaty skarbowej.

4.       MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można:

- przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn,

- złożyć w biurze podawczym: w budynku przy ul. Bobreckiej 29 lub Szerokiej 13 w Cieszynie.

-przesłać drogą elektroniczną

5.       DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje można uzyskać w Wydziale Nieruchomości (Cieszyn, ul. Szeroka 13 pok. 290) w godzinach pracy urzędu, tel. kontaktowy: 33/ 4777 422.

6.       CZAS REALIZACJI USŁUGI:

Obowiązujące przepisy nie przewidują terminów na załatwienie wniosku o najem nieruchomości.

7.       SPOSÓB ODBIORU:

umowę najmu wnioskodawca podpisuje i odbiera w Wydziale Nieruchomości (ul. Szeroka 13 pok. 290,    43-400 Cieszyn).

8.       PODSTAWY PRAWNE:

ustawa z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny.

9.       TRYB ODWOŁAWCZY:

Spory mogące wyniknąć z umowy najmu, będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego.

10.    WZORY DOKUMENTÓW:

wniosek o najem nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa/Powiatu Cieszyńskiego.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Cieszyński z siedzibą
w Cieszynie przy ul. Bobreckiej 29, tel.:33 47 77 156, adres e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl
2) W Starostwie Powiatowym w Cieszynie został powołany inspektor ochrony danych kontakt możliwy jest pod nr tel. 33 47 77 226, adres e-mail: iod@powiat.cieszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa;
4) Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mają podmioty zewnętrzne, uprawnione do uzyskania danych, świadczące usługi na rzecz Urzędu w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych;
7) Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania i prawo cofnięcia zgody ( prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem );
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie dobrowolne. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; podanie adresu e-mail oraz numeru telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.  
 
 

Załączniki

wniosek doc, 27 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij